h

JIVL: Veenendaal op punten veiliger

28 mei 2008

JIVL: Veenendaal op punten veiliger

In de vergadering van de commissie Middelen van 21 mei is de halfjaarlijkse rapportage van het programma "Jeugd, Integrale Leefbaarheid en Veiligheid" (JIVL) behandeld. Op een aantal punten is de veiligheid in Veenendaal verbeterd. Op grote lijnen is de SP dan ook erg tevreden, hoewel er op een aantal punten ook nog flink de schouders eronder gezet moeten worden.

Uit de rapportage blijkt dat er 20% minder mensen slachtoffer zijn geworden van fietsendiefstal, geweld en autocriminaliteit. Het totale aantal van aangiften van criminaliteit en overlast is gedaald met 250. Dit, terwijl er slechts 1 verdachte minder is aangehouden, ten opzichte van 2006.

Ook het bejegeningsprofiel voor de jeugd is iets wat de SP positief stemt. Jongeren worden erkend als onderdeel van de samenleving en mogen dus gewoon buiten staan. Mochten minderjarige jongeren toch - om wat voor reden dan ook - opgepakt worden, dan worden stadaard de ouders erbij betrokken.

Minder positief is de SP over het feit dat er een toename heeft plaatsgevonden op het gebied van vernieling, bedreiging en openlijk geweld. SP-woordvoerder Jan Breur benadrukte dat hier de oorzaak van achterhaald moest worden, om dit tegen te kunnen gaan. Volgens Burgemeester Elzenga is de oorzaak hiervan terug te voeren op overmatig alcoholgebruik.

Openlijk geweld, en ook zakkenrollerij, denkt het College van Burgemeester en Wethouders terug te dringen met cameratoezicht. De SP denkt hier anders over. Breur: "Wij waren al terughoudend ten opzichte van cameratoezicht, maar de resultaten van de evaluatie in Groot Brittannie - koploper op cameratoezicht - heeft ons nog sceptischer gemaakt. Daar hebben ze miljarden aan cameratoezicht uitgegeven; het resultaat is nihil."

U bent hier