h

Nieuws uit 2008

25 april 2008

CDA en VVD om: raad unaniem voor internetuitzendingen

Bij de vaststelling van het programmaplan 'Andere Overheid' heeft de raad tevens ingestemd met het uitzenden van raads- en commissievergaderingen via internet. Een amendement (wijzigingsvoorstel) van GroenLinks dat het oorspronkelijke voorstel (alleen raadsvergaderingen uitzenden) verbreedde om ook commissievergaderingen uit te zenden, werd gesteund door alle partijen. Ook door CDA en VVD, die aanvankelijk weinig heil zagen in het plan.

Lees verder
25 april 2008

BREUR: "Onwaardige non-discussie CU en PvdA"

Hoewel 'Andere Overheid' het enige grote onderwerp op de agenda was, werd de raadsvergadering van 23 april een behoorlijk lange zit. Dit kwam doordat er veel discussie was over het onderwerp. Een groot deel van die discussie bestond uit een welles-nietes-spelletje tussen de ChristenUnie en de PvdA. SP-fractievoorzitter Jan Breur noemt deze vertoning "onwaardig".

Lees verder
25 april 2008

Programmaplan Andere Overheid vastgesteld

De gemeenteraad heeft het programmaplan voor de 'Andere Overheid' vastgesteld. De verschillende partijen hadden nog wel een aantal kritische vragen die beantwoord moesten worden. Uiteindelijk is het voorstel unaniem aangenomen.

Lees verder
25 april 2008

Regioconferentie: hoop gloort voor gespreid onderwijs

Zaterdag 19 april vond in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht de regioconferentie van de SP plaats. Alle afdelingen uit de provincies Utrecht en Flevoland kwamen bijeen om te spreken over het verslag van de respectievelijke statenfracties en over de SP integratienota 'Gedeelde Toekomst. Namens afdeling Veenendaal waren bestuursleden Sietse van der Bij en Jan Breur aanwezig.

Lees verder
15 april 2008

Zwembaddossier naar commissie Middelen

Stukken worden niet opgesplitst

Het raadspresidium (fractievoorzittersoverleg) van de gemeente Veenendaal heeft besloten dat het dossier rondom de perikelen van het zwembad in haar geheel zal worden behandeld in de commissie Middelen. Desgewenst kunnen leden uit de commissie Welzijn aanschuiven om hun collega’s te ondersteunen.

Lees verder
11 april 2008

Verdere uitwerking cameratoezicht; SP en GL tegen

De gemeente Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar toepasbaarheid van cameratoezicht in Veenendaal. De uitkomsten van dit onderzoek werden besproken in de commissie Middelen van 9 april.

Lees verder

Pagina's

U bent hier