h

Verdere uitwerking cameratoezicht; SP en GL tegen

11 april 2008

Verdere uitwerking cameratoezicht; SP en GL tegen

De gemeente Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar toepasbaarheid van cameratoezicht in Veenendaal. De uitkomsten van dit onderzoek werden besproken in de commissie Middelen van 9 april.

Voor de SP is cameratoezicht bespreekbaar, maar niet voor het doel dat de gemeente voor ogen heeft. Die wil met de camera's overlast en baldadigheid tegengaan, terwijl die zich juist niet laten temperen door een camera. Ook de bruikbaarheid van de beelden waren voor de SP niet overtuigend: het rapport sprak al over 'all over'-beelden; SP-woordvoerder Jan Breur voegde daaraan toe het type beelden dat hij op het programma 'Opsporing Verzocht' ziet voorbijkomen. Onder- of overbelichting, te lage pixelresolutie en vervormingen of vertekeningen; een goed beeld van de dader is er vaak niet uit op te maken.

Naast de SP was ook GroenLinks tegen. SGP, CDA, ChristenUnie, Lokaal Veenendaal en de VVD waren voor verdere uitwerking. Die laatste was blij dat de gemeente Veenendaal 'eindelijk' werk maakte van cameratoezicht. De PvdA gaf aan (vooralsnog) geen mening te hebben.

U bent hier