h

Regioconferentie: hoop gloort voor gespreid onderwijs

25 april 2008

Regioconferentie: hoop gloort voor gespreid onderwijs

Zaterdag 19 april vond in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht de regioconferentie van de SP plaats. Alle afdelingen uit de provincies Utrecht en Flevoland kwamen bijeen om te spreken over het verslag van de respectievelijke statenfracties en over de SP integratienota 'Gedeelde Toekomst. Namens afdeling Veenendaal waren bestuursleden Sietse van der Bij en Jan Breur aanwezig.

Op de conferentie sprak Breur zijn waardering uit voor de wijze waarop de Provinciale Statenfractie van de SP contact heeft gehouden met de Veenendaalse SP-afdeling over de op handen zijnde herindeling van Renswoude. Doordat Breur goed op de hoogte is gehouden door zijn provinciale partijgenoten, wist hij goed wat hij hierover moest vertellen in de gemeenteraad. Inzet is een zo onafhankelijk mogelijk Renswoude; dat is immers de wens van 98% van de Renswoudenaren.

SP-Kamerlid Harry van Bommel sprak op de conferentie namens het landelijke partijbestuur over de integratienota. Hij beantwoordde kritische vragen en beloofde suggesties voor verbetering en aanscherping door te geven aan de
opstellers van het stuk. De partijraad zal later dit jaar een definitief oordeel vellen over 'Gedeelde Toekomst'.

In de paragraaf over onderwijs wordt onder andere bepleit dat bijzonder onderwijs mag blijven, maar dat scholen wel verplicht worden om alle leerlingen die aangemeld worden te aanvaarden. In antwoord op een vraag van Breur antwoordde Van Bommel dat er een initiatiefwetsvoorstel is ingediend om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Voor Breur is dit een positieve ontwikkeling; hij hoopt dat de wet er doorheen komt.

Breur: "Het spreiden van leerlingen is een groot probleem in Veenendaal. Dit komt door uitsluitingsmechanismen die met name de reformatorische scholen hanteren. Er zijn hierdoor zwarte en witte scholen ontstaan - een zeer kwalijke zaak. Als de wet er doorheen komt, kunnen we eindelijk werk maken van geintegreerde scholen!"

U bent hier