h

Zwembaddossier naar commissie Middelen

15 april 2008

Zwembaddossier naar commissie Middelen

Stukken worden niet opgesplitst

Het raadspresidium (fractievoorzittersoverleg) van de gemeente Veenendaal heeft besloten dat het dossier rondom de perikelen van het zwembad in haar geheel zal worden behandeld in de commissie Middelen. Desgewenst kunnen leden uit de commissie Welzijn aanschuiven om hun collega’s te ondersteunen.

PvdA-fractievoorzitter Frits Beckerman opperde om het dossier op te splitsen. Het stuk over de exploitatie en over de verbeteringen die aan het zwembad aangebracht zouden moeten worden horen volgens hem thuis in de commissie Welzijn; het gedeelte dat Personeel en Organisatie behelst in middelen. Een meerderheid van ChristenUnie, SGP, Lokaal Veenendaal, GroenLinks en SP gaf er echter de voorkeur aan om alles in de commissie Middelen te bespreken.

SP-fractievoorzitter Jan Breur: “De drie componenten die de heer Beckerman aangaf kun je niet los van elkaar zien; die zijn gewoon met elkaar verweven. Daarbij is het voor de betrokken burger ook overzichtelijker als er een vaste commissie is waar de zaak behandeld wordt. Die wil niet hoeven te zoeken en dan weer naar de ene en dan weer naar de andere commissie gaan.”

Over de affaire wil de SP-fractievoorzitter in dit stadium nog niet te veel kwijt. Breur: “Het is gewoon onverstandig om van alles te roepen voordat je alle feiten op een rijtje hebt.” Het tijdstip dat de zaak aan het licht komt noemt Breur wel opmerkelijk: “Het college van Burgemeester en Wethouders is al een goed jaar op de hoogte, en al die tijd is de volksvertegenwoordiging buiten spel gehouden. Dat is natuurlijk een kwalijke zaak en het zal zeker ter sprake komen bij de behandeling van het dossier.”

U bent hier