h

Nieuws uit 2008

22 februari 2008

Toenemende zorgen rond organisatieontwikkeling

De commissie Middelen heeft op 20 februari alweer haar zorgen geuit over de ontwikkelingen in de organisatie van de gemeente. Van het vertrouwde sectorenmodel wordt er overgegaan op het directiemodel, maar de commissie constateert in toenemende mate een zekere onrust bij het personeel en de ondernemingsraad. In een briefwisseling tussen de ondernemingsraad en het bestuur lijkt er zelfs een negatief advies over de reorganisatie te worden gegeven.

Lees verder
21 februari 2008

Onderzoek naar HBO in Veenendaal

“Willen jullie een onderzoek, dan krijgen jullie een onderzoek!” Met deze woorden, een kwinkslag naar ‘een gedreven vakbondsman’, kondigde wethouder Van den Bos aan dat er onderzoek gedaan zou worden naar de mogelijkheid om een HBO te vestigen in Veenendaal. De commissie Welzijn sprak hierover op 19 februari. Alle partijen gaven aan voorstander te zijn van een onderzoek, alleen verschilden ze hierin van ambitie.

Lees verder
21 februari 2008

Commissie lyrisch over plan ijsbaan/skeelerbaan

Het plan van ijsvereniging ‘de Greb’, om de locatie van de huidige ijsbaan in functie te laten verbreden, is op dinsdag 19 februari goed ontvangen in de commissie Welzijn. De locatie zal volgens dit plan, ook gebruikt kunnen worden als skeelerbaan op tijden dat het niet vriest. Ook zal de ijsbaan/skeelerbaan beschikbaar zijn als evenemententerrein.

Lees verder
21 februari 2008

Geen denken aan intensieve woningbouw tussen Veenendaal en Achterberg

In de commissie Stad van maandag 18 februari is het ‘tweede tussenproduct structuurvisie’ behandeld. In dit stuk wordt er uitgekeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor de gemeente Veenendaal. Een van de genoemde mogelijkheden, namelijk het gebied tussen Veenendaal en Achterberg stuitte op hevige weerstand van een aantal partijen – waaronder de SP. Het college van Burgemeester en Wethouders wil onderzoeken of er op deze locatie 5000
woningen gebouwd kunnen worden.

Lees verder
21 februari 2008

VUILNISMANNEN: "We worden belazerd!"

De delegatie vuilnismannen die op 12 februari te gast was op het fractieoverleg van de SP, heeft laten weten dat ze weinig heil zien in de overgang van de afdeling 'Reiniging en Tractie' naar Afvalcombinatie De Vallei (ACV). Ze zijn ontstemt dat de belofte dat ze ambtenaar zouden blijven niet wordt nagekomen. De vuilnismannen zien dat als een van de leugens in een lange reeks: "We worden belazerd," zeggen ze.

Lees verder
15 februari 2008

Schriftelijke vragen over Mosquito

Pottjewijd: “Jongeren zijn geen insecten.”

Schaduwraadslid Jaap Pottjewijd heeft namens de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college over de Mosquito, een zoemapparaat dat wordt ingezet om hangjongeren weg te pesten. Volgens de firma Rhine Group beschikt de gemeente over zo’n apparaat. Het toepassen van de Mosquito is omstreden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier