h

Geen denken aan intensieve woningbouw tussen Veenendaal en Achterberg

21 februari 2008

Geen denken aan intensieve woningbouw tussen Veenendaal en Achterberg

In de commissie Stad van maandag 18 februari is het ‘tweede tussenproduct structuurvisie’ behandeld. In dit stuk wordt er uitgekeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor de gemeente Veenendaal. Een van de genoemde mogelijkheden, namelijk het gebied tussen Veenendaal en Achterberg stuitte op hevige weerstand van een aantal partijen – waaronder de SP. Het college van Burgemeester en Wethouders wil onderzoeken of er op deze locatie 5000
woningen gebouwd kunnen worden.

Tussen Veenendaal en Achterberg bevindt zich de overgang tussen het Binnenveld en de Utrechtse Heuvelrug. Dit is een stuk unieke natuur; het bouwen in dit gebied zou ernstige, onherstelbare landschapsschade met zich meebrengen. Om die reden is er voor de SP geen discussie mogelijk over verder onderzoek naar deze locatie, laat staan voor intensieve woningbouw.

SP-woordvoerder Jaap Pottjewijd merkte verder nog op dat het opmerkelijk is dat in het tweede tussenproduct gekeken wordt naar de uitbreidingsmogelijkheden en pas in het derde tussenproduct naar ‘inbreidingsmogelijkheden’; het effectiever gebruiken van de eigen grond. Pottjewijd: “Eerst kijken welk land je van de buren kunt overnemen, en pas daarna kijken wat je nog op je eigen terrein kunt: dan werk je in de verkeerde volgorde.”

U bent hier