h

Nieuws uit 2008

11 februari 2008

UMTS-masten

Als SP- Veenendaal maken wij ons al enige tijd zorgen over het gebruik van UMTS- masten. Er zijn diverse gemeenten die het plaatsen van deze masten niet toestaan, voordat er onomstotelijk bewijs is dat ze niet schadelijk zijn. De gemeente Veenendaal behoort hier niet toe, evenals het CLV. Het CLV gaat voor het geld, je zou bijna kunnen zeggen dat het geld belangrijker is, dan de gezondheid van de kinderen, voor het CLV.

Lees verder
8 februari 2008

BREUR: "Prettig gesprek met de Wethouder."

SP-fractievoorzitter Jan Breur heeft een gesprek gehad met Wethouder Jaap Pilon over het Jongeren Ontmoetings Plekken (JOPs). Er zijn ideeën uitgewisseld over de toekomst van JOPs, nadat de JOP aan de Pionier verwijderd moest worden vanwege extreme overlast. Breur spreekt van een prettig gesprek.

Lees verder
3 februari 2008

SP geschoffeerd bij behandeling politiemotie

De motie waarin de SP verzocht om de CAO-eisen van de politie kracht bij te zetten kreeg geen steun van de andere partijen. Behalve steun was bij een aantal partijen ook al respect teveel gevraagd. Op tamelijk hufterige wijze lieten zij weten hoe ze over de SP en haar raadslid Jan Breur dachten.

Lees verder
3 februari 2008

“Nee bedankt… oh, doe toch maar wel.”

WMO-pamfletten SP vinden gretig aftrek

De voorlichtingsactie over de WMO, die de SP zaterdag 2 februari hield op de markt in Veenendaal is erg succesvol geweest. De 500 pamfletten die de partij heeft laten drukken waren al binnen enkele uurtjes helemaal op. De SP ziet dit als een bevestiging dat de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning erg leeft onder de mensen.

Lees verder
28 januari 2008

"Big Brother-manie VVD loopt spuigaten uit"

In reactie op het verwijderen van de JOP aan de Pionier, hebben VVD-raadsleden Inge Walta-Auf'm Keller en Ronald Veen schriftelijke vragen gesteld aan het college. Onder andere vragen ze om (hufterproof) camera-inzet bij de ontmoetingsplek. De SP ergert zich aan de opstelling van de VVD.

Lees verder
28 januari 2008

De burger betrekken – en weten hoe

In het onlangs verschenen rapport van de rekenkamercommissie, ‘De Vallei, zwembad voor en van elke Veenendaler?’, staat beschreven hoe de burger betrokken is geweest bij de realisatie van het nieuwe zwembad. Die betrokkenheid heeft een en ander te wensen over gelaten, en dit kwam (mede) doordat het College van Burgemeester en Wethouders niet goed had vastgelegd welke rol de burger in het geheel gehad zou moeten hebben.

Lees verder

Pagina's

U bent hier