h

“Nee bedankt… oh, doe toch maar wel.”

3 februari 2008

“Nee bedankt… oh, doe toch maar wel.”

WMO-pamfletten SP vinden gretig aftrek

De voorlichtingsactie over de WMO, die de SP zaterdag 2 februari hield op de markt in Veenendaal is erg succesvol geweest. De 500 pamfletten die de partij heeft laten drukken waren al binnen enkele uurtjes helemaal op. De SP ziet dit als een bevestiging dat de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning erg leeft onder de mensen.

De vraag naar de pamfletten beperkte zich niet alleen tot de sympathisanten van de partij. Ook mensen die weinig ophadden met de SP toonden belangstelling. “Nee bedankt” veranderde snel in “oh, doe toch maar wel”, toen men doorhad dat het over de WMO ging. “Dit geeft toch aan dat mensen doorhebben hoe belangrijk de WMO is.” Zegt SP-fractievoorzitter Jan Breur. “Op de een of andere manier gaan we er allemaal mee te maken krijgen; dat besef is heel sterk.”

Ook wethouder Pilon, die de WMO in zijn ambtsportefeuille heeft, wist zijn weg naar de SP-kraam te vinden voor een praatje en een pamflet. De wethouder heeft zelf ook een bijdrage gedaan in de totstandkoming van de pamfletten. “Een van de grootste misverstanden die er bestaat, is dat de SP en wethouder Pilon lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om de WMO.” Aldus Breur. “We zijn het weliswaar niet altijd met elkaar eens over de manier waarop, maar uiteindelijk streven we wel hetzelfde doel na. En dat is: het beste van de WMO maken voor alle Veenendalers die ermee te maken krijgen.”

U bent hier