h

SP geschoffeerd bij behandeling politiemotie

3 februari 2008

SP geschoffeerd bij behandeling politiemotie

De motie waarin de SP verzocht om de CAO-eisen van de politie kracht bij te zetten kreeg geen steun van de andere partijen. Behalve steun was bij een aantal partijen ook al respect teveel gevraagd. Op tamelijk hufterige wijze lieten zij weten hoe ze over de SP en haar raadslid Jan Breur dachten.

"Waarom dient u geen motie in voor een betere salarispolitie van ABN-AMRO medewerkers?" Schamperde PvdA-fractievoorzitter Frits Beckerman. De woordvoerder van Lokaal Veenendaal, Cees van der Voet, sprak over de motie Marijnissen "want de motie Breur willen wij het niet noemen." CDA-fractievoorzitter Henk Andeweg vond het tijd dat "meneer Breur eens leerde hoe de politiek werkt."

Net toen Breur aangaf dat deze toonzetting hem niet zinde, leverde VVD-raadslid Inge Walta-Auf 'm Keller de druppel die de emmer deed overlopen. "Mag u de motie nog terugtrekken van meneer Marijnissen?" Sneerde ze. Geƫmotioneerd beet Breur van zich af: "Dit is een kwetsende opmerking. U toont hiermee minachting voor mij als politicus en ik vind dat niet kunnen!"

Breur kreeg hierin bijval van SGP-raadslid Jan Vermeer: "Ik erger me al langere tijd over de wijze waarop er met meneer Breur wordt omgegaan." Ook Burgemeester Elzenga brak een lans voor de SP'er: "Meneer Breur
functioneert net zo als de andere 32 raadsleden."

Over de gang van zaken heeft Breur geen goed woord over: "Mijn naam is Jan, en ik heb een korte achternaam. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook als zodanig behandeld wens te worden. Ik had het graag willen hebben over
een adhesiebetuiging aan diegenen die de orde en veiligheid in de gemeente Veenendaal handhaven. Een aantal raadsleden heeft hier, door zich gruwelijk te misdragen, een farce van gemaakt."

U bent hier