h

De burger betrekken – en weten hoe

28 januari 2008

De burger betrekken – en weten hoe

In het onlangs verschenen rapport van de rekenkamercommissie, ‘De Vallei, zwembad voor en van elke Veenendaler?’, staat beschreven hoe de burger betrokken is geweest bij de realisatie van het nieuwe zwembad. Die betrokkenheid heeft een en ander te wensen over gelaten, en dit kwam (mede) doordat het College van Burgemeester en Wethouders niet goed had vastgelegd welke rol de burger in het geheel gehad zou moeten hebben.

De rekenkamercommissie raadt het College aan om in volgende belangrijke projecten uitdrukkelijk aan te geven welke rol ze de burger geven en hoe die rol moet worden ingevuld. Dit moet dan een beslispunt worden in een raadsvoorstel. Het College is echter niet van plan om dit advies over te nemen, en wat de SP betreft is dit onaanvaardbaar. Met een motie willen we het college op andere gedachten brengen.

U bent hier