h

Nieuws uit 2008

26 januari 2008

Hart onder de riem voor politie

Motie SP om looneisen politiebonden te steunen

De SP is van plan om tijdens de raadsvergadering van 31 januari een motie in te dienen waarin zij de inzet van de politie voor een beter loon ondersteunt. Ook verzoekt de partij met deze motie het College van Burgemeester en Wethouders om deze boodschap over te brengen aan minister Ter Horst.

Lees verder
26 januari 2008

Voorlichtingsactie SP over de WMO

Zaterdag 2 februari op de markt

Op zaterdag 2 februari staat de SP op de markt in Veenendaal om informatiepamfletten uit te delen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Deze wet is, na een overgangsjaar, op 1 januari 2008 van start gegaan in Veenendaal. De SP staat kritisch tegenover de wet, maar is overwegend positief over de Veenendaalse invulling hieraan.

Lees verder
18 januari 2008

Commissie ongerust over organisatie-ontwikkeling

De commissie Middelen is niet gerust over het slagen van de overgang van het sectoren- naar het directiemodel. Bij de consultatie over dit onderwerp, in de commissievergadering van woensdag 16 januari, uitte alle fracties vooral zorgen. Vooral het draagvlak onder het personeel was een groot vraagteken voor de commissie.

Lees verder
18 januari 2008

Sluiting JOP noodzakelijk kwaad

De SP steunt het college in de beslissing om de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) aan de Pionier te sluiten. Hoewel de partij groot voorstander van JOPs is en blijft, was er in dit geval geen andere mogelijkheid. Overlast en vernielingen waren aan de orde van de dag.

Lees verder
11 januari 2008

Viering oud en nieuw: 150 duizend euro schade

Schade door vernieling neemt elke jaarwisseling toe

VEENENDAAL - Bij de laatste jaarwisseling is in Veenendaal voor 150 duizend euro vernield. De gemeente constateert dat de overlast door de vernielingen en het bedrag dat nodig is voor herstel van de schade elk jaar groter worden.

Lees verder
5 januari 2008

Coalitiepartijen blunderen in Lantor-kwestie

Coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en Lokaal Veenendaal hebben geblunderd toen zij in de gemeenteraad van september een amendenement (wijzigingsvoorstel) indienden op de collegeplannen over de verwerving van het Lantorterrein. Het college stelde voor om de zaak in eerste instantie langs de minnelijke weg te laten lopen en onteigening als laatste redmiddel in te zetten. Ze werden echter in de wielen gereden door hun eigen partijen in de gemeenteraad, die het allemaal niet snel genoeg ging en meteen over wilde gaan tot deelonteigening met als einddoel gehele onteigening.

Lees verder

Pagina's

U bent hier