h

Coalitiepartijen blunderen in Lantor-kwestie

5 januari 2008

Coalitiepartijen blunderen in Lantor-kwestie

Coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en Lokaal Veenendaal hebben geblunderd toen zij in de gemeenteraad van september een amendenement (wijzigingsvoorstel) indienden op de collegeplannen over de verwerving van het Lantorterrein. Het college stelde voor om de zaak in eerste instantie langs de minnelijke weg te laten lopen en onteigening als laatste redmiddel in te zetten. Ze werden echter in de wielen gereden door hun eigen partijen in de gemeenteraad, die het allemaal niet snel genoeg ging en meteen over wilde gaan tot deelonteigening met als einddoel gehele onteigening.

De bedoeling was om sneller te kunnen werken aan de realisatie van Brouwerspoort. Het conflict met Lantor is echter met deze actie vergroot, waardoor de boel wordt opgehouden. Investeerders in Brouwerspoort zien hierdoor elke dag geld verdwijnen. Volgens het amendement van de coalitiepartijen moet het college in het eerste kwartaal van dit jaar met een risicoanalyse komen alvorens de raad definitief besluit om over te gaan tot onteigening. In de tussentijd lopen de kosten voor Brouwerspoort enkel op.

Deze week vindt er een gesprek plaats tussen het college en de directie van Lantor over het verder te bewandelen traject. Naar verwachting gaat dit gesprek niet makkelijk, vanwege de tikkende tijdbom van onteigening. Lantor-directeur Nico Boot geeft in de Veenendaalse Krant van afgelopen woensdag aan 'verbaasd' te zijn over de gang van zaken: "De raad wil iets anders dan het college. We waren met het college aan het bekijken of we tot overeenstemming konden komen en dan komt er ineens een plan tot onteigening op tafel. Ik weet niet of iedereen de juridische consequenties overziet, een onteigeningsprocedure kan tien jaar gaan duren. Onteigening is in het belang van niemand."

Waar de coalitie zich tegen hun 'eigen' college keerden, vond het collge ironisch genoeg wel steun bij de oppositie: ChristenUnie, SGP, GroenLinks en SP steunden het amendement niet. Fractievoorzitter Jan Breur van de SP
is blij zijn handen niet vuil te hebben gemaakt aan het bewuste amendement: "Ik zal niet zeggen dat ik dit heb zien aankomen - het amendement zag er destijds goed uit. Maar het collegevoorstel ook, en na lang wikken en wegen hebben we besloten om het college te volgen in zijn besluit en ik ben blij dat we hier niet van afgeweken zijn. Lantor had immers ook al per brief aangegeven positief te staan tegenover het collegeplan, waarom zou je ten strijde trekken met onteigening, als het einde van het conflict in zicht is? Hoe goed het amendement er destijds uitzag, het was gewoon niet logisch om het te steunen. Dat blijkt nu weer."

U bent hier