h

Commissie ongerust over organisatie-ontwikkeling

18 januari 2008

Commissie ongerust over organisatie-ontwikkeling

De commissie Middelen is niet gerust over het slagen van de overgang van het sectoren- naar het directiemodel. Bij de consultatie over dit onderwerp, in de commissievergadering van woensdag 16 januari, uitte alle fracties vooral zorgen. Vooral het draagvlak onder het personeel was een groot vraagteken voor de commissie.

Een brief van de ondernemingsraad, waarin stond dat zij vooralsnog geen advies wilde geven, zaaide twijfel in de commissie. Dat, terwijl draagvlak als verreweg de belangrijkste voorwaarde voor succes wordt gezien. Ook werden er vragen gesteld over het 'waarom' van de overgang, en het tempo waarin de overgang er doorheen moet zijn en het directiemodel op volle kracht moet lopen.

Jan Breur, die namens de SP het woord voerde, voegde een historische dimensie aan de discussie toe: "Bestuurlijke Vernieuwing, Andere Overheid - of welke naam je het beestje wilt geven - zijn geen fenomenen die gisteren uit de lucht zijn komen vallen. Er is eerder gereorganiseerd, en daar kunnen we van leren. De hamvraag is dan ook: gebruiken we de lessen uit het verleden om deze organisatie-ontwikkeling tot een succes te brengen?"

U bent hier