h

Hart onder de riem voor politie

26 januari 2008

Hart onder de riem voor politie

Motie SP om looneisen politiebonden te steunen

De SP is van plan om tijdens de raadsvergadering van 31 januari een motie in te dienen waarin zij de inzet van de politie voor een beter loon ondersteunt. Ook verzoekt de partij met deze motie het College van Burgemeester en Wethouders om deze boodschap over te brengen aan minister Ter Horst.

Niet alleen in Veenendaal, maar in gemeenteraden in heel Nederland, zullen SP-fracties een motie indienen om de politie te ondersteunen. Het initiatief hiervoor kwam vanuit de SP-fractie van de gemeenteraad in Den Bosch. Met de motie wil de SP een signaal afgeven aan de minister om tot een redelijk CAO-bod te komen.

“Veiligheid is een belangrijke gemeentelijke taak, en de politie is hierin een belangrijke partner. Je bent als gemeente dus gebaat bij goede, goed gemotiveerde politiemensen.” Stelt de Veenendaalse SP-fractievoorzitter, Jan Breur. “De politie voert een zware, verantwoordelijke en onregelmatige taak uit, terwijl de salarisontwikkeling vrijwel stil staat. Het wordt tijd dat hier verbetering in komt.”

De SP weet nog niet op hoeveel steun ze mag rekenen bij de andere partijen, maar hoopt op voldoende draagvlak. Breur: “We vragen niemand om zich tegen de minister te keren, we vragen de partijen om zich uit te spreken voor de politie en voor veiligheid. Als SP vinden wij het van belang dat er in het salaris van de politie recht wordt gedaan aan de zwaarte van de functie.”

U bent hier