h

Voorlichtingsactie SP over de WMO

26 januari 2008

Voorlichtingsactie SP over de WMO

Zaterdag 2 februari op de markt

Op zaterdag 2 februari staat de SP op de markt in Veenendaal om informatiepamfletten uit te delen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Deze wet is, na een overgangsjaar, op 1 januari 2008 van start gegaan in Veenendaal. De SP staat kritisch tegenover de wet, maar is overwegend positief over de Veenendaalse invulling hieraan.

De WMO vervangt de Welzijnswet, de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De invoering van de WMO ging gepaard met een forse bezuiniging en het overhevelen van verantwoordelijkheden van het rijk naar de gemeente. In de raadsvergadering van 13 december is de verordening vastgesteld die de WMO vorm moet geven in Veenendaal. De SP was in grote lijnen positief over de verordening, maar wilde wel een aantal zwaarwegende veranderingen aanbrengen, waarvoor de partij geen steun vond bij de overige partijen.

Zo zijn in Veenendaal alleen minima met een handicap vrijgesteld van eigen bijdragen voor woonvoorzieningen. De SP wil de eigen bijdragen voor woonvoorzieningen helemaal afschaffen. SP-fractievoorzitter Jan Breur: “Als je een eigen bijdrage vraagt voor een woonvoorziening, vraag je mensen feitelijk te betalen om met een handicap door het leven te gaan. Dat is onrechtvaardig.” Een voorstel voor het schrappen van eigen bijdragen werd niet gesteund door wethouder Pilon en de andere partijen.

“Dit voorbeeld komt op het pamflet te staan,” aldus Breur, “maar we noemen ook de zaken waarover we wel positief zijn. Bijvoorbeeld dat alle aangepaste sportvoorzieningen, en niet alleen de sportrolstoel, onder het persoonsgebonden budget vallen. En de ambitie van wethouder Pilon om niemand erop achteruit te laten gaan door de WMO. We willen een zo eerlijk en evenwichtig mogelijk beeld geven.”

U bent hier