h

Onderzoek naar HBO in Veenendaal

21 februari 2008

Onderzoek naar HBO in Veenendaal

“Willen jullie een onderzoek, dan krijgen jullie een onderzoek!” Met deze woorden, een kwinkslag naar ‘een gedreven vakbondsman’, kondigde wethouder Van den Bos aan dat er onderzoek gedaan zou worden naar de mogelijkheid om een HBO te vestigen in Veenendaal. De commissie Welzijn sprak hierover op 19 februari. Alle partijen gaven aan voorstander te zijn van een onderzoek, alleen verschilden ze hierin van ambitie.

Opmerkelijk was de houding van PvdA en Lokaal Veenendaal. Deze twee collegepartijen gaven aan dat Veenendaal niet te hard van stapel moest lopen. De PvdA gaf aan te betwijfelen of er plek was voor een HBO en Lokaal Veenendaal gaf aan dat de bereikbaarheid van bestaande HBO’s – buiten Veenendaal – meer prioriteit genoot. Hiermee wekten ze de verbazing van de ChristenUnie, de grootste oppositiepartij. CU-woordvoerder Dick Roodbeen gaf aan dat PvdA en Lokaal Veenendaal terugkrabbelden van het raadsprogramma.

De SP heeft, ondanks haar rol van oppositiepartij, ingestemd met het overgrote deel van het raadsprogramma. Ook de ambitie om een HBO in Veenendaal te krijgen wordt gedeeld door de partij, die dit ook als punt in haar verkiezingsprogramma had opgenomen. SP-woordvoerster Fatima Bich-Bich gaf daarom het fiat van haar partij aan het college om het hoogste ambitieniveau te onderzoeken: “We willen weten wat het hoogst haalbare is voor Veenendaal; een tandje terug kan altijd nog.”

U bent hier