h

CDA en VVD om: raad unaniem voor internetuitzendingen

25 april 2008

CDA en VVD om: raad unaniem voor internetuitzendingen

Bij de vaststelling van het programmaplan 'Andere Overheid' heeft de raad tevens ingestemd met het uitzenden van raads- en commissievergaderingen via internet. Een amendement (wijzigingsvoorstel) van GroenLinks dat het oorspronkelijke voorstel (alleen raadsvergaderingen uitzenden) verbreedde om ook commissievergaderingen uit te zenden, werd gesteund door alle partijen. Ook door CDA en VVD, die aanvankelijk weinig heil zagen in het plan.

Het CDA had zelf een amendement voorbereid om helemaal af te zien van internetuitzendingen. Zij waren van mening dat, als je de raadsvergaderingen uitzendt, je ook commissievergaderingen uit moet zenden. Dit, omdat er veel stukken niet, of slechts als hamerstuk, uit de commissie terugkomen in de raad. Ook omdat de commissies de plek zijn, waar burgers inspreken. Het CDA was echter bang dat dit teveel geld zou gaan kosten.

Navraag van GroenLinks bij de gemeente Ede wees uit dat het uitzenden van alle vergaderingen zelfs goedkoper kan dan het bedrag dat het college alleen al voor het uitzenden van gemeenteraadsvergaderingen had gereserveerd. Het CDA diende hun eigen amendement niet in, maar steunde dat van GroenLinks. "Hier staat immers in wat we eigenlijk wilden," aldus de woordvoerder van het CDA.

De VVD vroeg zich af of internetuitzendingen 'het' antwoord moest zijn om de burger dichter bij de politiek te brengen. Als dat zo was, dan maakte de raad zich er wel heel erg met een Jantje van Leiden vanaf, stelde de
woordvoerder. In reactie hierop zei SP-fractievoorzitter Jan Breur: "Nee, het is niet 'het' antwoord, maar wel een stukje dienstverlening. Als politiek moeten we de burger blijven opzoeken. En wat de SP betreft
wachten we niet tot er vanuit het gemeentehuis iets georganiseerd wordt, maar ondernemen de partijen daartoe zelf ook actie."

De SP staat al sinds het begin positief tegenover internetuitzendingen van de raadsvergaderingen. Vooral omdat niet iedereen op het gemeentehuis ter plekke kan zijn op het moment dat er een vergadering plaatsvindt. Breur:
"Als voorbeeld noem ik nu mijn opa, die als het hem gegund is, dit jaar 90 wordt. Hij is erg geinteresseerd in wat er zich hier afspeelt, maar zijn gezondheid staat hem niet toe om raadsvergaderingen bij te wonen.
Internetuitzendingen zouden voor hem, en vele anderen in eenzelfde situatie soelaas kunnen bieden. Of wat te denken van iemand die tot vrij laat werkt? Die bij thuiskomst geen puf heeft om nog naar het gemeentehuis
te gaan en het geleuter van zichzelf interessant makende raadsleden te luisteren. Op een ander tijdstip, als hij niet vermoeid is van zijn werk, zou hij het erg interessant kunnen vinden. Of scholieren, die al surfend toevallig op een raadsvergadering stuiten, en door een gloedvol betoog van bijvoorbeeld Jan Vermeer, begeesterd raken voor de gemeentepolitiek. Om al die redenen moeten wij de uitzendingen een kans geven."

U bent hier