h

Programmaplan Andere Overheid vastgesteld

25 april 2008

Programmaplan Andere Overheid vastgesteld

De gemeenteraad heeft het programmaplan voor de 'Andere Overheid' vastgesteld. De verschillende partijen hadden nog wel een aantal kritische vragen die beantwoord moesten worden. Uiteindelijk is het voorstel unaniem aangenomen.

SP-fractievoorzitter Jan Breur richtte zich in zijn bijdrage vooral op de mensen. Zowel de mensen die gebruik maken van overheidsdiensten (burgers), als de mensen die het moeten uitvoeren (ambtenaren). Hij gaf aan dat de SP blij was dat de verbeteringen snel zichtbaar zouden zijn voor de burger. In de aanloop naar het stuk was de SP al pleitbezorger van 'zichtwerk'. Breur: "Als je eerst alles achter de schermen doet, merkt de burger niets van verbeteringen en blijft deze ontevreden."

Ook vroeg Breur uitdrukkelijk aan de wethouder wat er van de 'Andere Overheid' terecht zou moeten komen, als een 'worst case'-scenario omtrent de organisatieontwikkelingen bewaarheid zouden worden. Wethouder van de
Bos wilde die vraag niet beantwoorden; hij gaf aan dat hij nooit op 'wat als'-vragen inging. Wel gaf hij aan dat hij er alles aan deed om de organisatieontwikkelingen tot een succes te brengen en dat hij zeker wist dat het ook een succes zou worden.

Op basis van die woorden besloot de SP toch in te stemmen met het programmaplan. Breur: "De wethouder heeft niet aangegeven wat er in het ergste geval zou gebeuren. Dan moet je je beslissing nemen op basis van de
informatie die je wel hebt. En als de wethouder zijn hoed hierover durft te verwedden, dan gunt mijn fractie hem dat vertrouwen."

U bent hier