h

Nieuws uit 2008

19 juni 2008

Veense Jongerenraad wordt volwassen

Dylan Lochtenberg, scheidend voorzitter van de Veense Jongerenraad, sprak op de vergadering van de commissie Welzijn in om aandacht te vragen voor thema's in de Kadernota. Hij had het hierbij vooral over de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit leverde hem lovende woorden op van SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Lees verder
19 juni 2008

Ruimtegebrek 't Speelkwartier: Brede Wijkprobleem

Tijdens de vergadering van de commissie Welzijn op 17 juni vroeg Dhr. Addou, opbouwwerker van Stichting de Vaart in Dragonder Oost, aandacht voor het gebrek aan ruimte in de Brede Wijkvoorziening 't Speelkwartier. Addou is bang dat hierdoor de voorziening aan zijn eigen succes ten onder gaat.

Lees verder
19 juni 2008

Aftreden Jan Marijnissen als fractievoorzitter

Dinsdag 17 juni heeft Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, aangekondigd zijn functie als fractievoorzitter neer te leggen. De landelijke media vragen zich af hoe 'het verder moet' met de SP. SP-afdeling Veenendaal heeft echter het volste vertrouwen dat het goed zal blijven gaan.

Lees verder
17 juni 2008

Buurten in het Franse Gat en Schildersbuurt

SP’ers trekken de wijk in met kamerlid Smits

In het kader van ‘buurten in de buurt’, het grootste buurtonderzoek van Nederland, trok een groep Veenendaalse SP’ers op maandag 16 juni de wijk in. Zij werden vergezeld door het nieuwste Tweede-Kamerlid van de SP, Manja Smits. De groep ging huis aan huis langs in een aantal straten van het Franse Gat en de Schildersbuurt, waar zij de landelijke ‘ZO’-krant uitdeelden, handtekeningen inzamelden voor ‘Hier niet Bouwen’ en zich door bewoners lieten informeren over het wel en wee in de wijk.

Lees verder
17 juni 2008

Groei anders benaderen

Wethouder Sanders de Veense Jongerenraad hebben een meningsverschil over de groei van Veenendaal. Het inwoneraantal zal na 2015 weliswaar dalen, maar het aantal huishoudens zal stijgen. Terecht merkt de Jongerenraad op dat de druk op de woningmarkt te hoog is. De SP is van mening, dat de groei en de druk op de woningmarkt echter anders benaderd moet worden: "Wild om je heen bouwen kan geen oplossing zijn."

Lees verder
16 juni 2008

Belastingvrijstelling biedt mogelijkheden voor ondernemer

In de toekomst mogen kleine, zelfstandige ondernemers die op bijstandsniveau leven vrijgesteld worden an gemeentelijke belastingen. Staatssecretarissen Aboutaleb en Bijsterveld laten dat deze week de kamer weten per brief. De Veenendaalse SP-fractie houdt de ontwikkeling nauwletend in de gaten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier