h

Nieuws uit 2008

17 juli 2008

Raad velt oordeel in zwembadaffaire

De gemeenteraad heeft op 3 juli haar definitieve oordeel geveld over het zwembaddossier. Een motie van treurnis, gekoppeld aan een stevige 'huiswerkopdracht' voor het college is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Een motie van afkeuring kreeg enkel steun van oppositiepartijen ChristenUnie, SGP, GroenLinks en SP.

Lees verder
2 juli 2008

Het gaat om fundamentele zaken!

Op 3 juli spreekt de gemeenteraad eindelijk over het zwembaddossier. Wat de SP betreft gaat het dan niet zozeer om de positie van wethouder Pilon, om de financiële strop, of om de mankementen die het zwembad vertoont. De SP wil het graag hebben over waar het om gaat: fundamentele zaken!

Lees verder
26 juni 2008

Cash Flow garantie DEVO

Van DEVO (Duurzaam Energiebedrijf Veenendaal Oost) is op 16 juni jl de aanvraag ontvangen om medewerking te verlenen aan het afgeven van een cash flow garantie door het college van Veenendaal. De commissie Middelen werd hierover geconsulteerd op dinsdag 24 juni. Een aantal van de partijen greep deze gelegenheid aan om de positie van DEVO ter discussie te stellen.

Lees verder
26 juni 2008

Regionale brandweertop geen 'werkgelegenheidsproject voor bestuurders'

De commissie Middelen sprak op dinsdag 24 juni over de regionalisering van de brandweer. Dit zou moeten zorgen voor een effectievere, sterkere brandweermacht. Alle partijen hebben een positieve insteek, maar zien nog wel een aantal haken en ogen.

Lees verder
26 juni 2008

Zwembaddossier eindelijk in behandeling

Het zwembaddossier is eindelijk in behandeling. Woensdag 18 juni sprak de commissie Middelen over de affaire, ter voorbereiding op de raadsvergadering in juli. Zelfs de collegepartijen, die behandeling van het dossier eerder nog voor zich uit schoven, bleken bijzonder kritisch.

Lees verder
19 juni 2008

Veense vrijwilligersprijs geen aangelegenheid voor Europese Commissie

De commissie Welzijn is op 17 juni geconsulteerd over 'de Lampion', een prijs die jaarlijks uitgereikt gaat worden aan Veenendaalse vrijwilligers. De SP is warm voorstander van de prijs, en hecht er dan ook aan dat de uitvoering van het plan optimaal verloopt. Het feit dat de Europese Commissie de thema's aandraagt op basis waarvan de prijs elk jaar wordt uitgereikt, is de partij een doorn in het oog.

Lees verder

Pagina's

U bent hier