h

Werk of stage bij de gemeente

28 mei 2008

Werk of stage bij de gemeente

Bij de evaluatie van het programma JIVL (Jeugd, Integrale Leefbaarheid en Veiligheid) is ook de besteding van de GCN-gelden besproken. Dit is geld uit een meevaller, dat bij de vorige kadernota is gereserveerd voor verschillende projecten op het gebied van leefbaarheid.

Een van die projecten is het helpen van (allochtone) jongeren bij het krijgen van een baan of stageplek; als ze zelf geconfronteerd worden met gesloten deuren. De gemeente is in gesprek met verschillende bedrijven om stage- of werkplekken voor deze 'moeilijk plaatsbare doelgroep' te creeƫren.

SP-woordvoerder Jan Breur vroeg naar aanleiding hiervan, of de gemeente zelf ook banen en stageplekken aanbood aan deze jongeren: "Enerzijds om het goede voorbeeld te geven en om recht van spreken te verwerven; anderzijds om het hoofd te bieden aan de schaarste aan jonge ambtenaren waar onze gemeente mee te kampen heeft."

Burgemeester Elzenga gaf hierop aan dat er "verschillende plaatsen" beschikbaar zijn.

U bent hier