h

Versimpelde regels amateurkunst te rigide

21 mei 2008

Versimpelde regels amateurkunst te rigide

In de commissie Welzijn is gesproken over de nadere regels voor de amateurkunst in de vernieuwde subsidieverordening. Het college beoogt hiermee de bestaande regels te versimpelen en de amateurkunstverenigingen financiële armslag te geven voor investeringen. Naar de smaak van de SP zijn dat goede zaken, maar worden de verenigingen in de nieuwe regels teveel benaderd als eenheidsworst.

Een voorbeeld hiervan is theatergroep Impulse. Het is een serieus opgezet theatergezelschap; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; dat, volgens woordvoerder Peter Pottjewijd, serieuzer met (financiële) administratie omgaat dan menig één in het bedrijfsleven. Vanwege de kunstvorm die zij op het toneel neerzet, is hun vereniging gemaximeerd op 12 leden – bij meer leden zou niet iedereen een zinnige bijdrage kunnen leveren in producties. In de nieuwe regels zou subsidie aan hen voorbij gaan, omdat voor toneelverenigingen een minimum ledenaantal van 15 geldt om in aanmerking te komen voor subsidie.

ChristenUnie-raadslid Jolanda de Heer noemde het voorbeeld van een amateur-kamerorkest. Voor muziekverenigingen telt een minimum ledenaantal van 50 om in aanmerking te komen voor subsidie – een aantal dat erg hoog is voor een kamerorkest. Met de voorbeelden van Impulse en ‘het Kamerorkest van Jolanda de Heer’ in de hand, vroeg SP-raadslid Jan Breur met klem aan Wethouder Pilon om de regels voor wat betreft de vereiste ledenaantallen nog eens te bekijken. Deze gaf aan dat het denkbaar is om categorieën, zoals ‘muziek’ en ‘toneel’ op te splitsen in subcategorieën ‘groot’ en ‘klein’, waarmee de gesignaleerde problemen konden worden voorkomen.

Breur (SP) gaf tevens aan dat hij, in de genoemde kunstvormen waarvoor de regels gelden, een aantal miste. Hierbij noemde hij de dichtkunst (mogelijk te scharen onder de podiumkunsten) en de hedendaagse populaire muziekvormen; popmuziek, rock, gothic, gabber en dergelijke. Dit, terwijl Pop- en Cultuurpodium Escape tot de Veenendaalse culturele pareltjes behoort en hedendaagse muziekuitingen een belangrijk middel zijn om de jeugd te bereiken. Een amateur-popvereniging bestaat vooralsnog niet in Veenendaal, maar moet zeker niet op voorhand worden uitgesloten van subsidie; aldus de SP’er.

In reactie hierop gaf Wethouder Pilon aan dat de lijst van kunstvormen die in de notitie genoemd zijn (muziek, muziektheater, zang, dans, toneel en beeldende kunst) best uitgebreid kan worden met de eerdergenoemde dichtkunst en hedendaagse muziekvormen – maar bijvoorbeeld ook met literaire avonden.

Breur: “De toon van de wethouder was erg flexibel, terwijl het stuk juist erg rigide was. Voor de wethouder zijn er gelukkig een hoop dingen denkbaar – het is te hopen dat hij die ook daadwerkelijk mogelijk gaat maken; we willen immers een zo interessant en pluriform mogelijk aanbod aan amateurkunstverenigingen. We zitten niet te wachten op een muffe eenheidsworst.”

U bent hier