h

WMO: Relatief goed beleid; achterstanden in uitvoering

21 mei 2008

WMO: Relatief goed beleid; achterstanden in uitvoering

Wethouder Van de Bos (gezondheid) had slecht nieuws voor de commissie Welzijn op 20 mei. Het WMO-loket heeft te kampen met achterstanden. Nauwelijks een week eerder was er juist goed nieuws over de WMO. Uit een evaluatie van WMO-adviesorganen kwam het Veenendaalse WMO-beleid relatief goed uit de bus.

De groepen die in het WMO-forum (het Veenendaalse WMO-adviesorgaan) zitten, zijn talrijker dan in andere plaatsen. In Veenendaal zitten bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de Veense Jongerenraad, het Adviesorgaan Minderheden en het Diaconaal Platform; slechts in minder dan de helft van de WMO-adviesorganen van Nederland zijn soortgelijke instanties vertegenwoordigd.

Door het WMO-forum wordt het Veenendaalse WMO-beleid ruim voldoende beoordeeld; beter dan het landelijk gemiddelde. De enige onvoldoende in de lijst (5 op cliëntgestuurde dagbesteding/initiatieven) is gelijk aan het landelijke gemiddelde. Het beleid op individueel vervoer scoort als enige lager dan het landelijke gemiddelde, maar is nog altijd goed voor een 6.

De relatie tussen het WMO-forum en de gemeente kent veel onvoldoendes, maar verschilt daarin nauwelijks van het landelijke gemiddelde. Alleen het opnemen van adviezen van het WMO-forum in het beleid (een 6) scoort lager dan het landelijke gemiddelde.

De tijd die het WMO-forum is gegeven om zich te kunnen voorbereiden, de tijdige terugkoppeling van de gemeente en de overlegtijd met de gemeente scoren allemaal – gelijk aan het landelijke gemiddelde - een onvoldoende. Dit heeft alles te maken met de snelheid waarmee de WMO is ingevoerd.

SP-fractievoorzitter Jan Breur: “Hieraan zie je eens te meer dat de invoering van de WMO niets anders was dan een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Mooie praatjes over mensen laten meedoen zijn niet geloofwaardig als de boel zo snel wordt ingevoerd dat nota bene de adviesorganen, die er speciaal voor zijn ingesteld, al niet voldoende betrokken kan worden.”

Volgens het Veenendaalse SP-raadslid moeten de cijfers geen aanleiding zijn voor euforie. Breur: “Natuurlijk zijn we blij dat Veenendaal op WMO-gebied bovengemiddeld scoort. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat we er hiermee zijn. Dat het ergens anders in het land minder goed geregeld is, moet niet maken dat we genoegen moeten nemen met een zesje. Ook in Veenendaal is er nog een hoop te doen om iedereen de zorg en ondersteuning op maat en van gedegen kwaliteit te geven.”

U bent hier