h

Nieuws uit 2008

10 november 2008

Ontmoeting Sport en Politiek

Op 30 oktober 2008 vond voor het eerst in langere tijd een werkbezoek van de commissie Welzijn aan de sportaccomodaties plaats. De eer viel ten deel aan de verenigingen aan Groene Velden II. Namens de SP was sportwoordvoerder Jan Breur aanwezig.

Lees verder
6 november 2008

BICH-BICH: “Eigen bijdrage sowieso al slecht plan!”

Tijdens de commissievergadering Welzijn van dinsdag 28 oktober is de evaluatie van de inkomenstoets en de eigen bijdrage van de WMO besproken. Uit de evaluatie blijkt onder andere dat besparingsbijdragen vervoersvoorzieningen in natura en eigen bijdrage (regio)taxivergoedingen per 1 januari 2009 moeten worden afgeschaft. Dat terwijl de SP al voor invoering van deze regelingen in januari 2008, kritische kanttekeningen erbij had geplaatst en ervoor had gepleit deze regelingen niet in te voeren. Op de raadsvergadering van 13 december 2007 kregen voorstellen van de partij echter geen steun van de andere partijen.

Lees verder
6 november 2008

Theehuis geen coffeeshop

Bij de behandeling van het programma 'JIVL' (Jeugd, Integrale Veligheid en Leefbaarheid) op woensdag 29 oktober stond in de stukken vermeld dat er controles zijn uitgevoerd bij de plaatselijke coffeeshops. In het rijtje coffehops stond echter ook Theehuis Istanbul vermeld. De SP en Lokaal Veenendaal vonden dit opmerkelijk, en vroegen Burgemeester Elzenga om opheldering.

Lees verder
6 november 2008

Gothics, Metalheads, Emo's en Punkers

Onlangs heeft de VVD-fractie vragen gesteld over het jaarverslag van de Buurtvaders. In reactie hierop vermeldde het College dat de Buurtvaders ook wel contact hebben met autochtone jongerengroepen, zoals de groep bij de Lampegiet. Deze groep werd aangeduid als 'Gothics'. SP-woordvoerder Jan Breur gaf in de commissie Middelen van 29 oktober aan dat deze typering tekort schiet.

Lees verder
6 november 2008

BREUR: "Strakkere handhaving alcohol en harddrugs"

In de commissie middelen van 29 oktober pleitte SP-fractievoorzitter Jan Breur voor een strakkere handhaving op het gebied van alcohol en drugs. Dit, omdat overlast, geweld en criminaliteit in de weekenden hier vrijwel altijd aan zijn gerelateerd. Ook is het losbandige gebruik van deze middelen reden tot zorgen voor de gezondheid van het uitgaanspubliek.

Lees verder
30 oktober 2008

Novemberdebat 2008: Diversiteit door de jaren heen…

Op woensdagavond 19 november organiseert de SP haar jaarlijkse Novemberdebat, dat dit jaar de titel “Diversiteit door de jaren heen…” draagt. Het debat begint om 20:00u in het gebouw van de Goede Reede, aan Vondellaan 2. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom.

Lees verder

Pagina's

U bent hier