h

BREUR: "Strakkere handhaving alcohol en harddrugs"

6 november 2008

BREUR: "Strakkere handhaving alcohol en harddrugs"

In de commissie middelen van 29 oktober pleitte SP-fractievoorzitter Jan Breur voor een strakkere handhaving op het gebied van alcohol en drugs. Dit, omdat overlast, geweld en criminaliteit in de weekenden hier vrijwel altijd aan zijn gerelateerd. Ook is het losbandige gebruik van deze middelen reden tot zorgen voor de gezondheid van het uitgaanspubliek.

De gemeente Veenendaal werkt met een aantal andere gemeentes in de regio aan een voorlichtingscampagne over de gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik. De SP vindt dit een goede zaak, maar wil dat naast de voorlichtingskant ook de handhavingskant goed uit de verf komt.

Burgemeester Elzenga gaf aan dat het bij alcohol en drugs moeilijk is om te oordelen welk gebruik nu onjuist is. Wat voor de een volkomen normaal is, is voor de ander 'knap' en voor een derde onverantwoord. Breur: "Iedereen heeft een eigen referentiekader, maar er is ook zoiets als de wet. Laat dat ons referentiekader zijn in de handhaving."

Tevens gaf Elzenga aan dat er op handhavingsgebied al het nodige gebeurde, en wees op de controles in coffeeshops. Volgens Breur is dat echter precies waar het probleem juist niet zit: "In de coffeeshops worden geen alcohol en harddrugs verkocht, anders zouden we dat wel lezen in de rapportage."

Volgens Breur moet handhaving juist ook plaatsvinden bij de individuele gebruikers, vaak jongeren. Breur: "Als je een paar keer een boete krijgt voor openbare dronkenschap of verkeersdeelname onder invloed, ga je vanzelf wel nadenken over een verantwoordelijkere omgang met deze middelen."

Overigens vindt Breur het volkomen normaal dat jongeren experimenteren met alcohol en drugs. "Maar het kenmerkende van een experiment, is dat je benieuwd bent naar de uitkomst. Gevolgen en consequenties. Een flinke boete, of een kans daarop, hoort daarbij. Dat moet wel duidelijk zijn."

U bent hier