h

Theehuis geen coffeeshop

6 november 2008

Theehuis geen coffeeshop

Bij de behandeling van het programma 'JIVL' (Jeugd, Integrale Veligheid en Leefbaarheid) op woensdag 29 oktober stond in de stukken vermeld dat er controles zijn uitgevoerd bij de plaatselijke coffeeshops. In het rijtje coffehops stond echter ook Theehuis Istanbul vermeld. De SP en Lokaal Veenendaal vonden dit opmerkelijk, en vroegen Burgemeester Elzenga om opheldering.

Elzenga erkende dat een theehuis geen coffeeshop is. In een theehuis komen (vaak oudere) mannen een kopje thee drinken. Het theehuis werd echter gecontrolleerd omdat het nog niet zo lang bestond en nog moest 'landen' in de buurt. Omwonenden waren, zo zei de burgemeester, nog niet gewend aan het fenomeen.

Volgens de SP-woordvoerder 'veiligheid', Jan Breur, is de controle 'an sich' hiermee misschien wel gelegitimeerd, maar dat het vermelden van die controle niet onder het kopje 'coffeehops' thuishoort.

In de etablissementen die wèl terecht worden aangeduid als coffeehops (de feitelijke coffeeshops, dus) zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.

U bent hier