h

BICH-BICH: “Eigen bijdrage sowieso al slecht plan!”

6 november 2008

BICH-BICH: “Eigen bijdrage sowieso al slecht plan!”

Tijdens de commissievergadering Welzijn van dinsdag 28 oktober is de evaluatie van de inkomenstoets en de eigen bijdrage van de WMO besproken. Uit de evaluatie blijkt onder andere dat besparingsbijdragen vervoersvoorzieningen in natura en eigen bijdrage (regio)taxivergoedingen per 1 januari 2009 moeten worden afgeschaft. Dat terwijl de SP al voor invoering van deze regelingen in januari 2008, kritische kanttekeningen erbij had geplaatst en ervoor had gepleit deze regelingen niet in te voeren. Op de raadsvergadering van 13 december 2007 kregen voorstellen van de partij echter geen steun van de andere partijen.

Ook het WMO-forum had destijds een negatief advies gegeven ten aanzien van invoering van de inkomenstoets voor de regiotaxi. Ondanks deze kritische kanttekeningen werd onder andere de inkomenstoets en de eigen bijdrage toch ingevoerd. Dat terwijl de negatieve gevolgen die gebruikers van de WMO mogelijk hierdoor hebben kunnen ervaren, voorkomen had kunnen worden.

De gemeente zal naar aanleiding van de evaluatie een aantal aanpassingen doen van de in januari 2008 ingevoerde regelingen, waaronder het afschaffen van de besparingsbijdragen van €250 euro voor vervoersvoorzieningen in natura en het afschaffen van de inkomenstoets voor (regio)taxivergoedingen.

Mede op basis van het advies van het WMO-forum heeft de SP, evenals andere partijen, tijdens de commissievergadering de wethouder tevens verzocht de besparingsbijdragen die sinds de invoering in januari zijn geïnd, te restitueren. De wethouder heeft op dit moment hierover nog geen toezegging gedaan.

SP-woordvoerder Fatima Bich-Bich gaf aan niet verbaasd te zijn over de uitkomsten van de evaluatie; haar partij had de uitkomsten immers al voorspeld. Bich-Bich: “Zaken zoals invoering van de inkomenstoets bij de regiotaxivergoeding vonden wij sowieso al een slecht plan. Nu krijgen wij gelijk, maar dat is bijna een jaar te laat.”

Bich-Bich gaf in de commissievergadering aan dat ze een brief, met daarin excuses van de wethouder, aan die mensen die onder de regeling vallen op zijn plaats vond. Wethouder Pilon wilde zo ver niet gaan: “Dan kun je excuses blijven maken, elke keer dat je een fout maakt.”

Wel erkende Pilon dat de SP vorig jaar gelijk had in deze kwestie – en dat hij er dus naast zat.

U bent hier