h

Gothics, Metalheads, Emo's en Punkers

6 november 2008

Gothics, Metalheads, Emo's en Punkers

Onlangs heeft de VVD-fractie vragen gesteld over het jaarverslag van de Buurtvaders. In reactie hierop vermeldde het College dat de Buurtvaders ook wel contact hebben met autochtone jongerengroepen, zoals de groep bij de Lampegiet. Deze groep werd aangeduid als 'Gothics'. SP-woordvoerder Jan Breur gaf in de commissie Middelen van 29 oktober aan dat deze typering tekort schiet.

"Er zit wellicht een aantal Gothics tussen, maar het gaat voornamelijk om Metalheads. Ook zijn er Emo's en is er zelfs een enkele punker te ontwaren," sprak hij de commissie toe.

Breur beseft dat zijn opsomming evengoed tekort schiet. Breur: "Er zijn ook veel jongeren die zich helemaal niet aangesproken voelen met het label van een subcultuur; die gewoon lekker zichzelf zijn. Maar als je dan toch met labels in de weer gaat, zorg dan dat je zo volledig mogelijk bent. Scheer niet alles en iedereen over één kam."

U bent hier