h

Vinger in de pap bij CJG

19 november 2008

Vinger in de pap bij CJG

De raad wil een vinger in de pap houden in de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een amendement (wijzigingsvoorstel) van een groot aantal partijen onder aanvoering van het CDA zorgde hiervoor. Tot de indieners behoorde ook de SP.

Met een pro-actieve houding willen de partijen invulling geven aan de regierol van de gemeente. SP-fractievoorzitter Jan Breur: "De gemeente heeft de regie, de raad is hierin een belangrijke speler."

De wens om nauw bij de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin te worden betrokken, staat volledig los van enig wan- of vertrouwen in de wethouder. Om wat voor misverstand dan ook te voorkomen, werd dit extra benadrukt door de partijen.

Inhoudelijk is de SP zeer tevreden over de kaders die het College heeft opgezet rond het Centrum voor Jeugd en Gezin. Fractievoorzitter Breur gaf de wethouder nog wel mee dat het belangrijk is om zaken goed af te stemmen met iedereen die met het Centrum voor Jeugd en Gezin te maken heeft.

De VVD achtte het voorstel van het College, over de Kaders van het Centrum voor Jeugd en Gezin, nog niet rijp voor besluitvorming.

U bent hier