h

Belastingvrijstelling dode mus?

19 november 2008

Belastingvrijstelling dode mus?

Volgens Wethouder van Maanen (VVD, Sociale zaken) kan de motie van de SP, die bij de kadernota unaniem is aangenomen, niet worden uitgevoerd. In de motie vroeg de SP om ondernemers, die op bijstandsniveau leven, vrij te stellen van gemeentelijke belastingen.

In september berichtte de wethouder aan de commissie Werk dat het voor gemeentes nu nog niet mogelijk is om die vrijstelling te geven. De regeling zou per 1 januari in kunnen gaan.

Toen SP-fractievoorzitter Jan Breur bij de vaststelling van de programmabegroting op 13 november vroeg of er nog dit jaar een raadsvoorstel hierover zou komen, of dat deze in het nieuwe jaar zou komen. Nu gaf Van Maanen aan dat zo'n regeling misschien helemaal niet mogelijk is.

De SP had haar motie echter gebaseerd op een brief van Staatssecretarissen Aboutaleb (Sociale Zaken) en Bijsterveld (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer, waarin werd aangekondigd dat het voor gemeenten mogelijk werd om belastingvrijstellingen voor de armste ondernemers in te stellen.

"Als nu blijkt dat het toch niet mogelijk is, constateer ik dat het kabinet ons blij heeft gemaakt met een dode mus;" aldus Breur. "Zo niet, dan verwacht ik hier op korte termijn over door te spreken."

U bent hier