h

Concreet resultaat op Novemberdebat

28 november 2008

Concreet resultaat op Novemberdebat

Hoewel het Novemberdebat (nog) geen synoniem is voor een volle zaal, komen er wel degelijk goede dingen tot stand. Dit jaar is er zelfs een zeer concreet resultaat aan te wijzen: een initiatiefvoorstel van SP, ChristenUnie en CDA.

In het debat kwam naar voren dat omzien naar elkaar en meedoen in de maatschappij de sleutel is voor een succesvolle, diverse samenleving. Een van de bezoekers, Salem Ben Ahmed van stichting Annour, gaf hierbij zijn voorbeeld van onderwijsondersteuning voor Marokkaanse jongeren.

Desgevraagd gaf hij tevens aan, dat deze onderwijsondersteuning geen grote capaciteit heeft, door gebrek aan vrijwilligers en financien. Hierop spraken de aanwezige gemeenteraadsleden Jan Breur (SP), Dick Roodbeen (CU) en Maarten Punt (CDA) af om een initiatiefvoorstel hierover in te dienen.

De partijen moeten nog in overleg over de vormgeving van het voorstel.

U bent hier