h

Stedenband gaat door

22 december 2008

Stedenband gaat door

De Stedenband Veenendaal-Olomouc gaat de komende tijd nog door. Daartoe heeft de Gemeenteraad van Veenendaal besloten. Wel gaan er een aantal dingen veranderen. Door middel van een wijzigingsvoorstel van PvdA, ChristenUnie, CDA en SP zal er een andere invulling aan de stedenband worden gegeven.

Er moeten duidelijke criteria gesteld worden waaraan de stedenband getoetst moet worden; tot nu toe was dit nog niet het geval. Evaluatie werd hierdoor moeilijk. Ook vinden de partijen dat de focus van de stedenband verlegd moet worden. Het oorspronkelijke raadsvoorstel richtte zich eenzijdig op het bestuurlijke niveau.
De partijen willen juist dat de stedenband iets voor de inwoners wordt. Juist de gewone mensen werden hard gemist. Het mocht duidelijk zijn dat de stedenband niet langer een vanzelfsprekendheid was. Bijna alle fracties dienden een amendement (wijzigingsvoorstel) in.

GroenLinks, Lokaal Veenendaal en de SGP hadden elk hun eigen amendement. Er waren hiermee vier amendementen, ingediend door zeven partijen. De VVD was de enige partij zonder amendement. De liberalen zouden tegen toch tegen het raadsvoorstel stemmen - en tegen alle wijzigingen.

Het amendement PvdA/CU/CDA/SP had met de indieners al voldoende stemmen voor een meerderheid, en ontving daarnaast nog steun van de SGP. Na het niet-halen van hun eigen amendement en dat van GroenLinks zagen de Staatkundig Gereformeerden hierin de laatst mogelijke verbetering van het raadsvoorstel.

U bent hier