h

Hoogspanning naar Stad

23 december 2008

Hoogspanning naar Stad

In de Raadscommissie Stad zal er weer gesproken worden over hoogspanning. Dit is het resultaat van een discussie die was ontstaan nadat er verschillende partijen moties hierover hadden ingediend.

Lokaal Veenendaal en GroenLinks dienden gezamenlijk een motie in. Deze ging over de richtlijnen van VROM, waaruit volgens het College bleek dat de buitenruimte van het CSV veilig was. De beide partijen, en de SP met hen, wilden zeker weten dat de regels juist geinterpreteerd werden en wilden advies over de interpretatie. De SP was van plan om de motie te steunen.

Ook de ChristenUnie diende een motie in. Deze was van een soortgelijke strekking, maar betrof niet alleen het CSV-gebied maar heel Veenendaal. Deze motie kwam onaangekondigd. De SP toonde ook in deze motie interesse, en wilde weten of de motie aanvullend op de motie van Lokaal Veenendaal en GroenLinks gelezen moest worden, of dat de moties elkaar bijten. Echter, niet iedereen was gecharmeerd van de zorgen die de fracties hadden om de hoogspanning. Met name VVD en PvdA lieten zich hard uit. Wie de motie steunde, verwees een eerder (bijna raadsbreed) vastgesteld rapport van de KEMA naar de prullenbak en wilde het CSV dwarszitten - zo stelden beide fracties.

Vooral de zinsnede 'over de ruggen van de leerlingen', die PvdA-raadslid Alyssa Bos hanteerde, viel in verkeerde aarde. Lokaal Veenendaal-woordvoerster Mila Jansen benadrukte in haar slotbetoog dat de partijen die de motie steunen juist erg betrokken zijn bij de leerlingen, en juist daarom een stuk zekerheid willen.

Ook SP-fractievoorzitter Jan Breur distantieert zich van de aantijgingen van PvdA en VVD. "Hoe durft u te zeggen dat we het CSV willen dwarszitten?" Vroeg hij, na een interruptie van VVD-fractievoorzitter Arianne Hollander. "We hebben net unaniem uitgesproken de school te steunen!"

Aan het eind van de discussie werden de moties teruggetrokken, en werd er afgesproken de zaak verder te bediscussieren in de Raadscommissie Stad. De SP hoopt deze discussie op inhoud te kunnen voeren, zonder zich te hoeven verdedigen tegen oneigenlijke beschuldigingen.

U bent hier