h

Gemeenteraad Veenendaal steunt onafhankelijk Renswoude

22 december 2008

Gemeenteraad Veenendaal steunt onafhankelijk Renswoude

De gemeenteraad van Veenendaal heeft ingestemd met een voorstel om Renswoude te steunen in haar onafhankelijkheid. Hiermee wordt ingegaan tegen de provincies Utrecht en Gelderland. De provincies Gelderland en Utrecht willen Renswoude laten fuseren met Scherpenzeel en Woudenberg. Dit leidde tot verzet: zelfs vanuit Hanoi werden hiertegen bezwaren ingediend.

De bevolking van Renswoude zelf heeft tot tweemaal toe in een referendum aangegeven niets te zien in de gemeentelijke herindeling waartoe de provincies haar willen dwingen. Veenendaal laat de provincies weten niets te zien in de fusie, en stelt een alternatief voor: verregaande samenwerking tussen Veenendaal en Renswoude, waarbij beiden zelfstandig blijven.

De raad was niet unaniem: GroenLinks en de SGP dienden een amendement (wijzigingsvoorstel) in om de term 'niets zien in' af te zwakken. Zij vonden geen steun bij andere partijen. Ook waren beide partijen van mening dat de gemeente Rhenen buiten beschouwing moest worden gehouden. Ook de SP vond het noemen van Rhenen opmerkelijk.

"In onze steun aan een onafhankelijk Renswou siert het ons niet Rhenen te knechten," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Uitgangspunt dient samenwerking in soevereiniteit te zijn." De mogelijkheid dat de samenwerking op de lange termijn kan leiden tot een fusie tussen Renswoude en Veenendaal is er ook een die kost wat kost dient te worden vermeden, vindt de SP. Breur: "Los van de bestuurlijke chaos die dit zal opleveren; hiervoor heb ik al ettelijke malen gewaarschuwd; hebben ’t Veen, Renswou en Rhenen elk sterk hun eigen identiteit. Samen sterk, maar niet als eenheidsworst!"

De eerder aangekondigde interesse van de SP in het amendement van GroenLinks en SGP leidde niet tot steun.
Breur: "Het is mijn fractie juist een genoegen te mogen vernemen dat het College zich ronduit en zonder meer in de mond uitspreekt voor de samenwerking in zelfstandigheid en tegen het gedrocht van een herindeling."

U bent hier