h

'Ties Elzenga Avenue' in Olomouc?

22 december 2008

'Ties Elzenga Avenue' in Olomouc?

Om de stedenband Veenendaal-Olomouc van waarde te laten zijn, moet het een plaats hebben in het collectieve bewustzijn van de inwoners.
Dit betoogde SP-fractievoorzitter Jan Breur, tijdens de raadsvergadering van 17 december j.l. Volgens de SP'er heeft de gemiddelde Veenendaler weinig tot niets met Olomouc, en wordt de stedenband vooral gezien als een speeltje voor de bestuurlijke klasse.

Juist omdat de stedenband zo waardevol kan zijn, moet deze uit het bestuurlijke domein naar het domein van de gewone mensen getrokken worden; aldus de SP. Breur gaf een aantal voorbeelden van hoe hieraan invulling kan worden gegeven. Door het uitwisselen van nieuws tussen de lokale kranten in Veenendaal en Olomouc, blijven mensen op de hoogte van hoe het er bij elkaar aan toegaat.

Een periodiek Olomouc-katern in de Veenendaalse Krant of de Rijnpost zou daarom, volgens de SP, een waardevolle ontwikkeling zijn. Al was het maar eens per kwartaal. Ook zou het de verbondenheid tussen beide steden versterken als er in Veenendaal een wijk zou zijn met de naam 'Klein Olomouc', betoogde Breur.

De SP houdt er rekening mee dat 'Klein Olomouc' - als het er ooit komt - verrijst op een plek in of rond Veenendaal, waar de fractie het niet eens zal zijn. "Omgekeerd kan het natuurlijk ook: de Ties Elzenga Avenue in Olomouc," voegde Breur toe aan het idee van 'Klein Olomouc' tussen de 'Olomouclaan' en de 'Stedenbandlaan'.

Plaatsvervangend Raadsvoorzitter Andeweg merkte hierbij op dat straten alleen naar overleden mensen vernoemd worden. Deze opmerking is echter onjuist. Naar leden van het Koninklijk Huis en naar hele bijzondere mensen worden straten vernoemd wanneer zij nog leven. Voorbeelden hiervan zijn Nelson Mandela, Arjan Erkel en Anton Geesink. Naar hen zijn (in Nederland) straten vernoemd, terwijl zij nog leven.

U bent hier