h

TERUGBLIK: Actiejaar 2022

27 december 2022

TERUGBLIK: Actiejaar 2022

Foto: SP Veenendaal

overal waar onrecht is
trekken wij ten strijde

In 2022 is er volop actie gevoerd. Grote acties, kleine acties; voor zaken zowel dicht bij huis als verder weg. De situatie in Oekraïne drukte een groot stempel op dit actiejaar, met name in de eerste maanden. In de tweede helft van het jaar groeide een koopkrachtactie uit tot een volkspetitie om de energie te nationaliseren. En onderwijl streed de SP onverminderd voort voor betaalbare woningen, voldoende klaslokalen, en de acceptatie en inclusie van ieder mens.

We blikken terug...

Januari

Foto: SP Veenendaal

De eerste actie van dit jaar was een bezoekje aan de SubWay om een mishandelde medewerker een aardigheidje te geven. De SP vindt dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving; geweld hoort daar niet bij.

Foto: SP Veenendaal

Op dinsdag 11 januari stonden vrijwilligers van de SP op de markt om de mensen het beste voor het nieuwe jaar te wensen. Ze vroegen hen ook of zij specifiek voor Veenendaal ook een beste wens op papier wilden zetten.

Foto: SP Veenendaal

De SP heeft deze maand ook nestkastjes opgehangen op verschillende plekken in Veenendaal. Dit, in het kader van een ludieke actie tegen de wooncrisis. Er zijn te weinig betaalbare woningen en de gemeente doet daar te weinig aan - vindt de partij.

Februari

Foto: SP Veenendaal

Op zaterdag 12 februari was het zover: De Veense Woonbetoging vond plaats. Een Veens protest tegen het woonbeleid en de daaruit vloeiende wooncrisis. Een roep om verandering; om solidariteit.
Om te stoppen met 'woningmarkt' en de volkshuisvesting weer in ere te herstellen. Want wonen is een recht - geen verdienmodel!

Foto: SP Veenendaal

Een week later vond de officiële campagne-aftrap plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen. SP'ers waren druk aan het folderen in het centrum, en bezochten 'en passant' de Woonbijeenkomst van GroenLinks.
"Goed en betaalbaar wonen is voor ons een groot speerpunt," aldus SP-afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra. "Iedereen die ons daarbij kan helpen, steunen wij dan ook."

Foto: SP Veenendaal

Op donderdag 24 februari zijn de handtekeningen die actiegroep 'Veenendaal Waait Mee' heeft verzameld aangeboden aan Burgemeester Verhulst van Ede. De petitie is 4990x ondertekend. Bij de overhandiging waren vele sympathisanten aanwezig, waaronder een delegatie van de SP.

Foto: SP Veenendaal

Op 26 februari heeft de SP haar campagne-aciviteiten onderbroken, om een signaal af te geven over de Russische inval in Oekraine. Vrijwilligers stonden met de Vredesvlag op het Stadsstrand, en boden voorbijgangers de mogelijkheid een kaarsje aan te steken. Ook luisterden ze naar de zorgen, die verschillende bezoekers van het centrum hebben over deze nieuwe oorlog.

Maart

Foto: SP Veenendaal

Lijsttrekker Jan Breur speelde deze verkiezingscampagne een bescheiden rol, in verband met de geboorte van zijn dochter Isabel. Eén van de weinige publieke optredens die hij in de campagne had, was het ondertekenen van het Regenboog-Stembusakkoord en het Manifest Veenendaal Voor 14; beiden op 5 maart.

Foto: SP Veenendaal

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Een dag om stil te staan bij de emancipatiestrijd van vrouwen, en om solidariteit uit te dragen. Traditiegetrouw deelde SP Veenendaal narcissen uit aan dames in het centrum van Veenendaal.

Foto: SP

Ondertussen ging de Russische bezetting in Oekraïne verder. En dus ook de wekelijkse momenten met de Vredesvlag in het centrum van Veenendaal. In Den Haag organiseerden de SP en de Partij voor de Dieren een grote manifestatie op het Malieveld; tegen de oorlog, voor de vrede.
Ruim 2000 waren daarvoor naar Den Haag gekomen.

Foto: onbekend / Toke van de Rovaart

En na een zware verkiezingscampagne zou je denken dat SP'ers wel een weekendje rust hebben verdiend. Desalniettemin stonden ze op zaterdag 19 maart weer klaar om met andere vrijwilligers zwerfafval op te ruimen. Onder andere in het Franse Gat en het Schrijverspark.

April

Foto: SP Veenendaal

Ook in april gingen de Vredesmomenten met de vlag verder. Ondertussen waren er ook al meerdere solidariteitsacties gestart in Veenendaal. De boodschap aan Oekraïne mocht duidelijk zijn: we laten jullie niet vallen.

Foto: SP Veenendaal

Een actie kan ook heel persoonlijk zijn. Bijvoorbeeld, door waardering te uiten. Dit deed SP'er Sietse van der Bij tijdens een bezoek aan de vernieuwde skatebaan. Namens de SP overhandigde hij skatepark-frontman Jos van Rooijen een straatnaambordje voor de 'Jos van Rooijen BLVD'. Dit; als blijk van waardering voor zijn grote inspanningen om dit skatepark te realiseren.

Foto: Sietse van der Bij / Aart Aalbers

Op 22 april was het Nationale Zaaidag. Iedereen werd aangemoedigd om bloemzaden in te zaaien, zodat de bijen binnenkort voldoende te eten hebben. Want een goede bijenstand is goed voor ons leefklimaat! De SP staat daarom volop achter deze dag. Sietse van der Bij heeft in dit kader zelfs een kleine actie gehouden. Hij gaf - zolang de voorraad strekte - gratis zakjes bloemzaad weg, onder het motto: voer de bijen bij met Van der Bij.

Mei

Foto: JONG in de SP / Twitter

Op zondag 1 mei was het de Dag van de Arbeid. Daarom organiseerde FNV een grote manifestatie in Utrecht. "We vieren onze successen en komen in actie voor wat er nog beter moet," was het credo. Ook vanuit Veenendaal was er aandacht voor deze bijzondere dag. Een dag eerder, op 30 april, flyerde SP Veenendaal voor deze manifestatie.
Ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid heeft SP-gemeenteraadslid Jan Breur tevens een nieuw couplet geschreven voor het Veenendaals Feestlied.

Foto: SP Veenendaal

Op 12 mei was het de Dag van de Verpleging. Traditiegetrouw trok SP Veenendaal en Omstreken eropuit om de mensen die in de zorg werken in het zonnetje te zetten. Want de zorg is belangrijk werk en verdient waardering! Dit jaar werden De Tollekamp (Rhenen) en Dennenhorst (Veenendaal) bezocht.

Foto: SP Veenendaal

En terwijl het oorlogsgeweld doorgaat, gaat ook het verlangen naar vrede door. Ook deze maand stonden er weer vrijwilligers van Veenendalers Voor Vrede en Vredes Initiatief Veenendaal met de Vredesvlag in het centrum van Veenendaal. Om uitdrukking te geven aan deze onuitroeibare wens.

Foto: SP Veenendaal

De actiemaand werd op ludieke wijze afgesloten op het gemeentehuis. Bij het vaststellen van het raadsakkoord op maandag 30 mei, heeft de SP alle raadsleden voorzien van een klein rood vogelhuisje. Dit om hen te attenderen op een zware opgave voor de komende jaren: realiseer meer betaalbare huurwoningen.

Juni

Foto: SP Veenendaal

Op zaterdag 4 juni organiseerde de SP, in samenwerking met actiegroep "Wij Weigeren de Huurverhoging" een informatiemiddag op het Bruïneplein. Hier werd aan huurders uitgelegd wat zij kunnen doen om de huurverhoging te weigeren. De informatietent werd druk bezocht. Veel bewoners van het Franse Gat zijn boos,omdat zij een huurverhoging krijgen terwijl ze in een slooppand wonen. Bovendien wordt het met de inflatie steeds moeilijker om de huur en andere vaste en variabele lasten op te brengen.

Foto: Veenendalers voor Vrede

Juni was verder een vrij rustige actiemaand. Uiteraard werd er nog wel aandacht voor de vrede gevraagd; de oorlog in Oekraïne is immers nog niet voorbij. Het bleek wel steeds lastiger om wekelijks vrijwilligers voor het Vredesmoment beschikbaar te hebben, maar af en toe kwam er hulp uit onverwachte hoek - zoals Job uit Nijmegen.

Juli

Foto: SP Veenendaal

Met een luide knal van de confettibuizen is op woensdag 6 juli het eerste regenboogzebrapad van Veenendaal officieel geopend. Met het zebrapad laat de gemeente weten dat iedereen welkom is in Veenendaal. Namens de SP was fractievoorzitter Jan Breur aanwezig bij de opening. Voor de SP is de acceptatie en inclusie van ieder mens in de samenleving van groot belang.

Foto: Yolande de Meer

Nog voor de feestelijke opening had het zebrapad al beschadigingen opgelopen. En het duurde niet lang of het viel ook nog eens ten prooi aan vandalen. Het symbool van acceptatie en inclusie is door haters besmeurd met verf. Op dinsdag 12 juli kwam een groep politieke partijen (waaronder uiteraard de SP) samen voor een goed doel: het schoonmaken van het Regenboogzebrapad. Samen lieten de partijen zien dat liefde en en acceptatie sterker is dan onverdraagzaamheid en vernielzucht.

Foto: Veenendalers voor Vrede

En ook in de vakantiemaanden ging het wekelijkse moment met de Vredesvlag, van Veenendalers Voor Vrede en Vredes Initiatief Veenendaal door. Wekelijks stonden vrijwilligers in het centrum van Veenendaal. Met de Oekraïense vlag en de Vredesvlag. Soms deelden ze iets uit, zoals waxinelichtjes. Ze luisteren naar mensen die hun zorgen of gedachten kwijt willen. Hoe klein en onbeduidend dan ook, elk lichtpuntje is van waarde.

Augustus

Foto: SP Veenendaal

Ook SP-ers hebben de vakantie goed gebruikt om nieuwe energie te verzamelen, want er is nog heel veel te doen. En dus knallen we er direct in met de actie 'vijf koopkrachtknallers'! Dit, omdat alles veel duurder wordt, en de inkomens daarbij achterblijven. De actie ging onder andere huis-aan-huis, bijvoorbeeld aan het Zuiderkruis.

Ook stonden we deze maand op de markt, in de Hoofdstraat, en bij verschillende winkels met onze Koopkrachtkrant. Hierin staan onze plannen om de koopkracht weer wat op te vijzelen. Ons belteam was eveneens actief voor de koopkracht-actie, en op Facebook was er naar aanleiding van de actie een wedstrijd opgezet.

Foto: Veenendalers voor Vrede

En net als de koopkracht-actie ging ook de actie met de Vredesvlag onverminderd door. Beide acties zouden in september een hoogtepunt bereiken...

September

Foto: Peter van de Rovaart

Op zaterdag 17 september vond de aftrap van de Vredesweek plaats met de jaarlijkse Vredeswandeling - georganiseerd door Vredes initiatief Veenendaal en Veenendalers Voor Vrede. Op de route zijn verschillende toespraken en gedichten voorgedragen. De start van de Vredesweek was tevens de officiële afsluiting van het wekelijkse moment met de Vredesvlag in het centrum van Veenendaal, al was er een week later alsnog een vredesmoment georganiseerd.

Foto: Yolande de Meer

Leden van de SP-afdeling Veenendaal hebben ten behoeve van een hulpactie voor Oekraïne hulpgoederen ingezameld. Op donderdag 22 september zijn de eerste hulpgoederen door SP fractielid Yolande de Meer aan Jeroen Nagtegaal, één van de initiatiefnemers, overhandigd. Jeroen was zeer verrast over de vele ingezamelde goederen.

Foto: SP

Na enkele jaren van afwezigheid was er weer 50+Beurs georganiseerd, zoals altijd weer in de Jaarbeurs. Dit jaar was ook de SP weer present met een mooie actie. Uit Veenendaal was Toke van de Rovaart naar Utrecht afgereisd om de SP-stand mede te bemensen.

Foto: Patricia Mateussen

September is ook de maand waarin Prinsjesdag plaatsvindt. En onvermijdelijkerwijs dus ook het Prinsjesdagprotest. Duizenden mensen kwamen naar Den Haag, onder wie ook een groep Veenendalers, die het nu wel welletjes vindt. Stel een maximum in voor de energierekening waardoor deze omlaag gaat en nationaliseer de energiebedrijven zodat er geen publiek geld naar private winsten gaat. Verlaag de prijzen voor de boodschappen en het tanken en breng de zorgkosten en de huren omlaag. Pak de winsten, verlaag de rekening.

Oktober

Foto: Wij Weigeren De Huurverhoging - Veenendaal

Veel inwoners van het Franse Gat zijn helemaal niet blij met de sloopplannen van veel woningen in die wijk. Weliswaar hebben zij veel klachten over het onderhoud van de woningen en over de huurverhogingen, die zij desondanks krijgen, maar zij zijn gehecht aan hun wijk en aan de sfeer en de samenhang tussen de bewoners. Zij zijn bang dat dit verloren gaat als de huizen gesloopt worden en er iets nieuws voor wordt teruggebouwd. De Veenendaalse tak van 'Wij Weigeren de Huurverhoging' organiseerde een 'intermezzo' toen de gemeenteraad een kijkje ging kijken in de wijk - en uitten hier hun zorgen.

Foto: SP Veenendaal

In oktober vierde de SP haar vijftigste verjaardag. Dat was een mooie aftrap voor het volgende hoofdstuk in de koopkracht-actie: Nationaliseer onze Energie! Zowel in de Hoofdstraat als in de wijkwinkelcentra werden er handtekeningen ingezameld voor deze volkspetitie.

November

Foto: SP Veenendaal

Op vrijdag 18 november, vond het Novemberdebat plaats, dat jaarlijks door SP Veenendaal en Omstreken wordt georganiseerd. Het thema dit jaar was 'de Toekomst van de Boer'; een onderwerp dat een boeiend gesprek opleverde. Onder leiding van Jan Breur (SP) debatteerde een panel bestaande uit Frank Futselaar (SP), Roelof Bisschop (SGP) en Floor de Kanter (Boerderij de Hooilanden) over de relatie tussen boer, natuur en beleid. Ook werd er een videoboodschap van gedeputeerde Mirjam Sterk vertoond, over de inzet van de Provincie Utrecht over de toekomst van boer en natuur.

Foto: SP Veenendaal

November stond voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen in Veenendaal Oost in het teken van actie. Het gebrek aan onderwijsruimte maakt dat de scholen zijn opgeknipt. Het nieuws dat de gewenste oplossing niet haalbaar was, bewoog hen massaal tot actie.In drommen bezochten ze avond op het gemeentehuis, die belegd was om over de situatie te spreken. Wat de SP betreft, komt die nieuwe school er gewoon in Oost.

December

Foto: SP Veenendaal

Door ziekte van Tweede-Kamerlid Bart van Kent, kon hij niet naar Veenendaal komen voor de geplande avond in het kader van de Pensioentour. Maar SP Veenendaal is niet voor één gat te vangen; een alternatieve invulling van de avond was gauw opgezet. Zowel in Activiteitencentrum Duivenwal, waar de avond werd georganiseerd, als online, werd er een gesprek getoond tussen Van Kent en pensioenexpert Rob de Brouwer. Mensen die de Pensioentour in levende lijve willen meemaken, krijgen een herkansing op 20 januari. Dan komt de Pensioentour van de SP naar Ede. Vanaf 19.30u in buurtcentrum 'de Kolk' aan Schaapsweg 7a.

Foto: SP Veenendaal

Meer dan 80.000 mensen hadden de petitie voor het nationaliseren van de energie inmiddels al ondertekend. En daarvan hebben voorlopig 3000 mensen aangegeven dat zij een actiepakket willen ontvangen. Daarmee kunnen deze 3000 mensen ook zelf aan de slag om steunbetuigers de petitie te laten tekenen. Om die pakketjes klaar te maken zijn er drie afgevaardigden uit Veenendaal naar Amersfoort gereisd. In een gezellige sfeer hebben ze daar samen met andere vrijwilligers meer dan 1600 pakketjes samengesteld.

Foto: Veenendalers voor Vrede

Op zaterdag 17 december vond voor het eerst sinds 2019 weer de kerstmars van Veenendalers Voor Vrede plaats. De opkomst was wellicht niet als weleer, maar de roep om vrede is niet verstomd. De kersttijd is bij uitstek tijd om in beweging te komen voor- en stil te staan bij de vrede.

Foto: Veenendalers voor Vrede

En daarmee zijn we gekomen aan het einde van dit overzicht. Opdat 2023 een even bijzonder actiejaar mag worden. Want...

OVERAL WAAR ONRECHT IS

TREKKEN WIJ TEN STRIJDE

Wordt vervolgd...

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier