h

Een goed gesprek over boer, natuur en beleid

21 november 2022

Een goed gesprek over boer, natuur en beleid

Foto: SP Veenendaal

Novemberdebat 2022: de toekomst van de boer

Afgelopen vrijdag, 18 november, vond het Novemberdebat plaats, dat jaarlijks door SP Veenendaal en Omstreken wordt georganiseerd. Het thema dit jaar was 'de Toekomst van de Boer'; een onderwerp dat een boeiend gesprek opleverde. De centrale les was dat boeren heus wel willen verduurzamen, maar dat zij daarvoor wel zekerheid nodig hebben.

Foto: SP Veenendaal

Onder leiding van Statenlid Jan Breur (SP) debatteerde een panel bestaande uit Frank Futselaar (SP), Roelof Bisschop (SGP) en Floor de Kanter (Boerderij de Hooilanden) over de relatie tussen boer, natuur en beleid. Ook werd er een videoboodschap van gedeputeerde Mirjam Sterk vertoond, over de inzet van de Provincie Utrecht over de toekomst van boer en natuur.

Foto: SP Veenendaal

Volgens Frank Futselaar hoeven de belangen van boer en natuur niet in strijd met elkaar te zijn. Boeren zijn immers ook landschapsbeheerders. "Hoe wil je hier weidevogels hebben," zei hij, "zonder weide?" Hij was één van de auteurs van het boek 'Aarde, Boer en Consument verdienen beter'; een visie waarin de boeren voldoende inkomen hebben en er goed met de natuur wordt omgegaan.

Foto: SP Veenendaal

Roelof Bisschop vindt dat de rijksoverheid juist de verstorende factor is in de relatie tussen boer en natuur. Eerst is er jarenlang een beleid geweest van schaalvergroting, en nu zijn er steeds verschillende elementen waarop de boer moet aanpassen. Juist die onzekerheid maakt het onaantrekkelijk om te investeren. Hij bepleitte dat het landbouwbeleid minstens twintig jaar stabiel moet blijven.

Foto: SP Veenendaal

De grote verrassing van de avond bleek boerin Floor de Kanter. Zij vertelde hoe haar boerderij de bank de deur heeft gewezen, en hoe zij met andere boeren op het Binnenveld een gebiedscoöperatie is gestart die het initiatief in handen heeft bij de ontwikkelingen die daar plaats vinden. Als je samenwerkt sta je sterk tegen instituties als de bank en overheid. "Boeren moeten leren om samen te werken," zei ze, "dan is er ineens zó veel mogelijk!"

Foto: SP Veenendaal

Het Novemberdebat wordt sinds 2004 ieder jaar georganiseerd door SP-afdeling Veenendaal en Omstreken. Dit jaar was het voor het eerst dat het Novemberdebat buiten de gemeentegrenzen van Veenendaal werd georganiseerd; in Renswoude. De SP kijkt terug op een bijzonder geslaagde avond.

Foto: SP Veenendaal

Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier