h

onderwijshuisvesting in Oost

Foto: SP Veenendaal

In Veenendaal Oost is een groot probleem met de onderwijshuisvesting. Het Ontmoetingshuis is te klein voor alle leerlingen van de drie scholen die daarin gevestigd zijn. Het resultaat is dat er met dislocaties gewerkt moet worden, waardoor kinderen uit hetzelfde gezin op verschillende plekken naar school moeten. Als ouder ben je dan veel tijd kwijt om je kinderen weg te brengen. Temeer omdat je dan de wijk uit moet, en het verkeer op de Van Essenlaan op die tijd muur- en muurvast zit.

Er moet een oplossing komen. En de SP ziet die oplossing in een nieuw schoolgebouw in Veenendaal Oost; te weten in Groenpoort. Een verkeerskundig rapport stelt echter, dat als de verdere plannen van de wijk ongewijzigd blijven, dit alleen kan als de school kleiner gebouwd wordt: 1800 m2, in plaats van de benodigde 2989 m2. Wat de SP betreft, worden dan ook de overige plannen in de wijk aangepast, zodat de school op een verantwoorde manier – ook qua mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid – gerealiseerd kan worden.

Helaas is de SP hiervoor afhankelijk van een meerderheid in de Gemeenteraad. Die is er niet voor een 'grote' school, maar wel voor een kleinere versie. Wij steunen de plannen die het dichtst bij ons ideaalplaatje komen: een grote school als het kan; een kleinere school als het moet. Het plan van Lokaal Veenendaal, VVD en SGP, om de nieuwe school buiten de wijk, aan het Zuiderkruis, te plaatsen, is voor de SP een onbegaanbare weg. Evenmin zijn wij voorstander van een “toelatingsbeleid” op de scholen – en zeker als het om een openbare school gaat. Openbaar onderwijs hoort voor iedereen toegankelijk te zijn.

Naast het onderwijsprobleem is er ook nog een mobiliteitsprobleem. Veenendaal Oost is niet goed ontsloten. Er moeten meer mogelijkheden komen om de wijk in- en uit te komen. Dat is van cruciaal belang voor de leefbaarheid en het woongenot in Oost.Hiervoor zet de SP zich in; zowel op gemeentelijk niveau als in Provinciale Staten.

U bent hier