h

Franse Gatters tegen sloop

13 oktober 2022

Franse Gatters tegen sloop

Foto: Wij Weigeren De Huurverhoging - Veenendaal

Actie van WWDH Veenendaal

"Wat geeft iemand het recht Mij te ontheemden,
Mijn leven overhoop te gooien door mij dit alles af te nemen?"

Twee regels uit een gedicht van Justa Drentje over het onrecht en de pijn, die zij voelt door de sloopplannen van Veenvesters in het Franse Gat. Zij heeft haar gedicht woensdag voorgedragen bij het "wijkhuis" aan de W.C. Beeremansstraat 2, waar woningcorporatie Veenvesters de leden en schaduwraadsleden van de gemeenteraad had uitgenodigd voor een werkbezoek per fiets aan deze wijk.

Veel inwoners van het Franse Gat zijn helemaal niet blij met de sloopplannen van veel woningen in die wijk. Weliswaar hebben zij veel klachten over het onderhoud van de woningen en over de huurverhogingen, die zij desondanks krijgen, maar zij zijn gehecht aan hun wijk en aan de sfeer en de samenhang tussen de bewoners. Zij zijn bang dat dit verloren gaat als de huizen gesloopt worden en er iets nieuws voor wordt teruggebouwd.

Foto: Wij Weigeren De Huurverhoging - Veenendaal

De toezegging, dat ze na de werkzaamheden kunnen terugkeren naar de wijk stelt hen niet gerust. Door de tijdelijke verhuizing zullen onderlinge banden te lijden hebben of vaak zelfs helemaal verloren gaan en bij terugkomst is het een andere wijk, weliswaar met nieuwe woningen, maar ook met hogere huren en kleinere tuintjes en zonder de sociale band, die er nu is. Die zorg verwoordde Ria van Londen namens veel bewoners. Aan de aanwezige (schaduw)raadsleden werd een pamflet uitgereikt met daarop aan de ene kant het gedicht van Justa Drentje en aan de andere kant nog een tiental andere argumenten om niet te slopen, maar te renoveren en verduurzamen.

Door de verschillende crisissen, waarin ons land verkeert, is er alle reden om sloopplannen nog eens goed tegen het licht te houden. Na een reactie van mevrouw Van Haarst, directeur van Veenvesters, op de beide spreeksters trok de gemeenteraad de wijk in.

De organisatie van dit intermezzo lag bij de onlangs gevormde afdeling Veenendaal van het landelijk netwerk "Wij Weigeren De Huurverhoging" (WWDH).

Reactie toevoegen

U bent hier