h

De mensen van 2022

31 december 2022

De mensen van 2022

Foto: SP Veenendaal

Dit zijn de namen...

2022 was een bijzonder jaar. De SP vierde haar vijftigste verjaardag, en de Veense SP-ploeg was twintig jaar actief. En verder werd het jaar getekend door verkiezingen, onderscheidingen, acties en tal van verhalen. Verhalen die gemaakt worden door mensen.

Bij het inluiden van het nieuwe jaar zetten we de mensen die opvielen nog één keer in het zonnetje.

Foto: SP Veenendaal

Tilmann van de Loo

Tilmann behoorde tot de eerste 18 leden van SP Veenendaal, die begin deze eeuw besloten om een lokale afdeling op te zetten. Op de achtergrond was hij altijd al actief, maar de laatste jaren pakte hij een steeds meer zichtbare rol. Begin dit jaar ontving hij de Nico van Ginkel-prijs voor zijn trouwe inzet. In april werd hij ingezworen als raadscommissielid, waar hij zichtbaarder is dan ooit. Al moeten de raads- en commissieleden van de andere partijen nog wel wennen aan zijn authentieke gevoel voor humor...

Foto: SP Veenendaal

Sandra Beckerman

Deze geboren en getogen Veense is onze trots in de Tweede Kamer. Met enige regelmaat komt ze terug in 't Veen. In februari was ze spreker op de Veense Woonbetoging. In de Kamer streed ze voor lagere huren en tegen roofinvesteerders op vakantieparken. Ze sloot het jaar af door acht voorstellen door de Tweede Kamer te loodsen, om gedupeerde Groningers en Drenten sneller en beter te compenseren voor de aardbevingsschade.
Een prestatie van formaat.

Foto: SP Veenendaal

AJ Breur

Na vier jaar raadscommissielid geweest te zijn, vond AJ het tijd om plaats te maken voor nieuw talent. Maar hij bleef onverminderd actief. Bij de gemeenteraadsverkiezingen had hij de taak van kieswetverantwoordelijke op zich genomen: hij was verantwoordelijk voor het indienen van de SP-lijst... en daarmee de verkiezingsdeelname van de partij in Veenendaal. Een taak die hij met verve had vervuld.
Verder deed hij mee aan verschillende acties van de SP, waaronder de koopkracht-actie. Ook blijft hij zich inzetten voor de Hulpdienst. En in zijn hoedanigheid van vrijwilliger van Vluchtelingenwerk, kreeg hij twee Oekraïnehuizen onder zijn hoede...

Foto: SP Veenendaal

Justa Drentje

"Wat geeft iemand het recht Mij te ontheemden,
Mijn leven overhoop te gooien door mij dit alles af te nemen?"

Deze regels las Justa voor tijdens een bezoek van de gemeenteraad aan het Franse Gat. Ze maakt zich hard voor het behoud van het eigen karakter van de wijk. Hierover sprak ze ondermeer op de Veense Woonbetoging.

Foto: SP Veenendaal

Sietse van der Bij

Als wonen het grote thema van de verkiezingen is, kom je als woonwoordvoerder al gauw goed in beeld tijdens de campagne. En voor Sietse geldt dit al helemaal, omdat hij veel van de publieke optredens van de lijsttrekker moest overnemen in verband met blijde familieomstandigheden. Hij benutte het ondernemersdebat om uit te leggen hoe de SP staat tegenover coalitiedeelname, en het SGP-debat om een paar goede deals te sluiten. Ook was hij slotspreker op de Veense Woonbetoging, het brein achter de vogelhuisjesactie, en het gezicht van Nationale Zaaidag in Veenendaal. Voor zijn inzet in de campagne en de jaren ervoor werd hij in de fractie beloond met de titel vice-fractievoorzitter.

Foto: SP Veenendaal

Andrea Poppe

Na 7 jaar in Provinciale Staten moest SP-fractievoorzitter Andrea Poppe om gezondheidsredenen helaas terugtreden. Andrea Poppe kwam bij de verkiezingen van maart 2015 bij de Statenfractie. In 2017 nam zij het fractievoorzitterschap over van Ad Meijer. Andrea heeft dit 5 jaar met verve gedaan. Vanwege haar grote inzet voor de SP ontving Andrea uit handen van regiovertegenwoordiger Anne-Marie Mineur de zilveren tomaat.

Foto: Toke van de Rovaart

Peter van de Rovaart

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Theater De Lampegiet heeft Peter van de Rovaart een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Gert-Jan Kats. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau tijdens de traditionele lintjesregen op de dag voor Koningsdag. Onder de vele activiteiten waarvoor Peter is gedecoreerd is ook vrijwilligerswerk voor SP Veenendaal. Hij ontwerpt het nodige en is de lokale 'huisdrukker' als er wat geprint moet worden.

Foto: Gemeente Veenendaal / Twitter

Tineke Bette

Na tweeëntwintig jaar nam Tineke Bette afscheid van de gemeenteraad. De ChristenUnie-leider was nestor, oftewel langstzittend raadslid. Ook de twee raadsleden die daarna het langstzittend waren, zijn niet herkozen. Daarmee komt de titel in handen van een zekere SP'er over wie wij het later in deze lijst nog gaan hebben...

Foto: SP Veenendaal

Willy Lourensen

Willy Lourensen is één van de drijvende krachten achter Wij Weigeren de Huurverhoging. Hij kwam als spreker naar de Veense Woonbetoging, en bleef naar Veenendaal terugkomen. In juni organiseerde WWDH in samenwerking met de SP een informatiemiddag op het Bruïneplein. Het resultaat is dat er nu ook een Veense tak van WWDH bestaat. De actiegroep is niet alleen tegen huurverhogingen, maar ook tegen sloop.

Foto: SP Veenendaal

Yolande de Meer

Ook Yolande de Meer liet goed van zich horen tijdens de verkiezingscampagne. Zij vertegenwoordigde de SP op het Vrouwendebat. En namens de SP was ze aanwezig bij de Verkiezingsbingo die het Taalhuis organiseerde. Zij werd geïnstalleerd als raadscommissielid, maar kon door een schouderbreuk en bijbehorende revalidatie een tijd lang niet in actie komen. Eenmaal op de been deed ze in de zomervakantie mee aan de schoonmaakactie van het Regenboogzebrapad. Als raadscommissielid leverde ze enorm veel voorbereidend werk voor het debat over toegankelijkheid.

Foto: Jan Breur

Alex Agbdo

Alex Agbdo woonde ooit in Nigeria, maar moest vluchten voor Boko Haram. Hij en zijn gezin vluchtten naar Oekraïne, waar zij drie jaar in Kiev woonden toen het Russische leger het land binnenviel. Met zijn vrouw en zijn kindje, dat toen enkele weken oud was, moest hij halsoverkop westwaards het land verlaten. Nu woont hij veilig in Veenendaal en geniet dagelijks in dankbaarheid van de vrijheid die hij hier heeft. Tijdens de Vredeswandeling aan het begin van de Vredesweek vertelde hij zijn verhaal.

Foto: SP Veenendaal

Toke van de Rovaart

Voor Toke was dit een bijzonder jaar. Uiteraard stond ze vooraan om mee te doen met allerlei acties. Van een attentie voor een SubWay-medewerker die ten prooi was gevallen aan zinloos geweld, tot de Veense Woonbetoging, en alles wat daar tussen zat. Door de oorlog in Oekraïne had ze er een belangrijke taak bij: het coördineren van de vrijwilligers voor het wekelijkse Vredesmoment met de Vredesvlag. Namens Veenendalers Voor Vrede had ze ook een grote rol in de organisatie van de Vredeswandeling bij de start van de Vredesweek en de Vredesmars in de kersttijd, waar zij het Lied tegen de Derde Wereldoorlog van Huub Oosterhuis voordroeg.

Foto: SP Veenendaal

Jan Breur

2022 was met recht het jaar van Jan Breur. In de eerste plaats vanwege de geboorte van zijn dochter, Isabel. Maar ook omdat hij voor de vijfde keer de SP-lijst mocht aanvoeren bij de gemeenteraadsverkiezingen, en daarmee het langstzittende raadslid (nestor) van Veenendaal werd. Ondertussen werd hij ook nog geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten van Utrecht, waar hij Andrea Poppe opvolgde. In december besloot de regioconferentie dat hij bij de Statenverkiezingen van volgend jaar de Utrechtse SP-lijst mag aanvoeren. Verder leidde hij dit jaar het Novemberdebat, en was hij spreker op de Veense Woonbetoging en de opening van de Vredesweek.
Maar voor hij iets van dat alles kon doen werd hij al gehuldigd voor zijn inzet in de twintig voorgaande jaren: hij werd gedecoreerd met de zilveren tomaat.

Foto: Peter van de Rovaart

Elly Dijkstra

Elly Dijkstra is een belangrijke speler in de Veenendaalse vredesbeweging. Aangesloten bij Vredes Initiatief Veenendaal, was ze dit jaar regelmatig te zien bij het wekelijkse vredesmoment met de vlag, waar zij de vredesvlag aanvulde met de Oekraïense. Ook organiseerde ze tal van activiteiten in de Vredesweek, en was ze betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Kerstmars van Veenendalers Voor Vrede.

Foto: SP Veenendaal

Jos van Rooijen

Jos van Rooijen, de frontman van Skatepark Veenendaal, dit jaar in het zonnetje gezet. Namens de SP overhandigde Sietse van der Bij hem een straatnaambordje voor de 'Jos van Rooijen BLVD'. Dit; als blijk van waardering voor zijn grote inspanningen om een vernieuwd skatepark te realiseren. De SP heeft zich de afgelopen jaren in de gemeenteraad ingezet voor een nieuw skatepark. Buiten de gemeenteraad was Jos van Rooijen de drijvende kracht. Hij organiseerde de skaters, zette crowdfunding en andere activiteiten op en onderhield het contact met Sportservice, de Gemeente en vele anderen. Hij toonde zich een ware ambassadeur voor de skatesport.

Baukje Hiemstra

Afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra van SP Veenendaal en Omstreken had een druk jaar. Ze was de drijvende kracht achter de verkiezingscampagne, zette in Veenendaal verschillende acties op, en ging regelmatig de deuren langs, stond op de markt of in wijkwinkelcentra.
Het wekelijkse moment met de Vredesvlag was haar idee. Op de Kerstmars van Veenendalers Voor Vrede droeg ze het gedicht 'Een mens is meer' van Karel Glastra-van Loon voor.

Foto: SP Veenendaal

Jan van Zwam

Twintig jaar geleden kwam een groep mensen uit Veenendaal en omgeving samen om een lokale SP-afdeling op te zetten. In diezelfde tijd werd Jan van Zwam geboren. Hij zou uitgroeien tot een vriendelijke en beleefde jongeman met een haarscherpe maatschappijanalyse. Demonstreren is hem niet vreemd: hij was dit jaar ondermeer aanwezig op de Veense Woonbetoging, een demonstratie tegen de studieschulden en het Prinsjesdagprotest. In de Veenendaal SP.eciaal is een groot interview met hem te lezen. Jan van Zwam is iemand van wie we meer gaan horen...

Foto: SP Veenendaal

Floor de Kanter

De grote verrassing van het Novemberdebat bleek boerin Floor de Kanter van Boerderij 'de Hooilanden'. Zij vertelde hoe haar boerderij de bank de deur heeft gewezen, en hoe zij met andere boeren op het Binnenveld een gebiedscoöperatie is gestart die het initiatief in handen heeft bij de ontwikkelingen die daar plaats vinden. Als je samenwerkt sta je sterk tegen instituties als de bank en overheid. "Boeren moeten leren om samen te werken," zei ze, "dan is er ineens zó veel mogelijk!"
Boerderij 'de Hooilanden' is aangesloten bij Caring Farmers.

Cor Su

Cor Sukkel, ook wel bekend als Cor Su, is een bekende Veenendaler. Velen zullen hem kennen van GVVV of van de Veense G-band. Daarnaast is Cor ook een trouw SP-lid, en actief voor de democratische rechten van mensen met een beperking. Samen met zijn mede-cursisten van 'ontdekkingsreis door de democratie' heeft Cor verschillende malen actie gevoerd zodat mensen met een verstandelijke beperking assistentie in het stemhokje kunnen krijgen. Als lijstduwer van de SP bij de afgelopen verkiezingen was hij op billboards in het centrum te zien.

Foto: SP

Lilian Marijnissen

Het is natuurlijk sowieso bijzonder als je het boegbeeld bent van een landelijke partij die haar vijftigste verjaardag viert. Maar voor Lilian Marijnissen was dat absoluut geen reden om lui achterover te hangen; integendeel! Ze sprak ondermeer op de Vredesdemonstratie op het Malieveld, op de SP Familiedag in Burgers Zoo, en op het Prinjsesdagprotest. Verder was ze het gezicht van de Koopkracht-actie en voerde ze actie voor het nationaliseren van de energie. De teller van de volkspetitie is inmiddels de 95.000 handtekeningen voorbij.
Ook schreef ze een boek: "De winst van eerlijk delen" is nu te koop in de betere boekhandel, de SP webshop, of te krijgen als welkomstgeschenk als je nu lid wordt van de SP.


Bijzondere vermelding

Mila Jansen

Foto: onbekend / veenendaal.vvd.nl (bewerking door SP Veenendaal)

Dit jaar, vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, is Mila Jansen overleden.  De afgelopen jaren was Mila raadslid namens Lokaal Veenendaal, maar ze stond bij de laatste verkiezingen op de kieslijst van de VVD. Mila is slechts 37 jaar geworden. Ze stond bekend om haar dossierkennis en strategisch inzicht. Daarbij was ze ook een echt gezelligheidsmens, en zeer betrokken bij de mensen om haar heen. Haar overlijden was een klap voor de hele Veense politiek.

Mila leeft voort in onze herinnering.


Meer terugblikken:

Reactie toevoegen

U bent hier