h

Vanaf de publieke tribune deze keer!

25 april 2022

Vanaf de publieke tribune deze keer!

Foto: SP Veenendaal

Op 21 april trok ik naar ons gemeentehuis om een feestelijke bijeenkomst te aanschouwen en mee te maken: de installatie van de nieuwe schaduwraadsleden. De verkiezingen van 14, 15 en 16 maart maakten definitief een einde aan mijn eigen periode als schaduwraadslid van de gemeente Veenendaal. Dat klinkt dramatisch, maar is het niet. Ik had zelf aangegeven, dat het tijd werd voor een aantal anderen in onze fractie om op dat toneel te gaan optreden en dat ging nu gebeuren.

Op de publieke tribune was het drukker dan normaal bij een raadsvergadering. Geen wonder, allemaal familieleden en vrienden wilden bij die installatie aanwezig zijn. Al snel zag ik ons "SP-hoekje": Toke, pa en ma Van der Bij en ik zaten eerste rang en konden de hele zaal goed overzien. Het was in de raadszaal een drukte van belang. Aan de grote ovalen tafel zaten de nieuwe raadsleden, allemaal al geïnstalleerd in de raadsvergadering van 30 maart. En in het vak daarachter de nieuwe schaduwraadsleden en al gauw hadden wij daartussen "de onzen" gevonden: Sietse van der Bij, Yolande de Meer en Tilmann van de Loo.

Foto: SP Veenendaal

Maar de zaal bevatte nog een speciale verrassing, want op de stoel van de voorzitter zat niet onze burgervader Kats, maar onze eigen SP'er Jan Breur! De burgemeester bleek ziek en als 'nestor' (= langstzittende lid) van de gemeenteraad had Jan de bijzondere taak en eer om deze vergadering te mogen voorzitten en de nieuwe leden te installeren. Hij kweet zich prima van zijn taak!

Voorafgaand aan de installatie waren er nog wat raadsbesluiten te nemen, maar gelukkig was op grond van de bespreking in de commissievergadering al vastgesteld, dat dit allemaal hamerstukken konden zijn. Geen politiek debat meer maar direct een stemming om te besluiten. Dat lijkt saai, maar werd toch nog een beetje bijzonder, omdat Jan niet als raadslid maar als voorzitter van de gemeenteraad de stemverklaring van de SP-fractie voorlas over de SP-stem 'voor' de voorgenomen fusie tussen Patrimonium woonservice en de Veenendaalse Woningstichting.

Toen was dan toch eindelijk de installatie van alle nieuwe schaduwraadsleden aan de orde. In totaal moesten er 24 schaduwraadsleden worden benoemd. Gelukkig had de commissie, die de geloofsbrieven (de stukken waaruit blijkt dat de te benoemen persoon voldoet aan de eisen) moest controleren, geen ongerechtigheden ontdekt en kon de ceremonie van start gaan. Daarna moest de raad besluiten of ze wel of niet akkoord gingen met de benoeming van al die mensen, maar ook dat ging goed: de raad stemde unaniem vóór.

Foto: SP Veenendaal

Daarna moesten alle te benoemen personen naar voren komen en binnen het ovaal van raadstafels komen staan. Voor één van hen, Marc Dorst van het CDA, lukte dat niet omdat hij ziek(?) thuis zat, maar gelukkig wel via een videoverbinding aanwezig was. Eerst vertelde Jan, hoe de procedure in zijn werk ging en las hij de tekst van de eed resp. de belofte voor. Daarna werd ieder om de beurt naar het spreekgestoelte geroepen om de eed (“Zo waarlijk helpe mij God almachtig”) of de belofte (“Dat verklaar en beloof ik”) uit te spreken. En daarna was het tijd voor felicitaties en bloemen en foto’s waarvoor de vergadering een tijdje werd geschorst.

Na de schorsing was er nog een onderwerp te bespreken: een ‘motie vreemd’, ingediend door Lokaal Veenendaal, waarin aan de over een nieuwe coalitie onderhandelende partijen gevraagd werd om meer openheid en transparantie. Daarover werden een aantal toezeggingen gedaan die goed genoeg waren om de motie weer in te trekken. Daarna sloot Jan de raadsvergadering en kon ieder huiswaarts keren of een plek gaan opzoeken om een borrel op de goede afloop te nemen.

Foto: SP Veenendaal

Uiteraard wens ik onze Sietse, Yolande en Tilmann veel succes in hun taak om onze SP-ideeën goed over het voetlicht te brengen.


Zie ook:

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier