h

Via de voorzitter

24 april 2022

Via de voorzitter

Foto: SP Veenendaal

Stemverklaring bij fusie
Patrimonium/Veenendaalse Woningstichting

Stel, je bent als éénpersoonsfractie belast met het voorzitten van de Gemeenteraad. Dan kan jouw partij niet het woord voeren...

Als er echt een debat gevoerd moet worden, geef je de voorzittershamer even over aan de volgende waarnemend voorzitter. Maar voor een kleine handeling als het afgeven van een stemverklaring is dat niet nodig. Dan laat de voorzitter weten wat jouw fractie vindt.
Daarom gaf 'voorzitter' Jan Breur de stemverklaring van 'SP'er' Jan Breur bij het agendapunt over de fusie tussen Patrimonium en de Veenendaalse Woningstichting.

Journalist Arjan van den Berg viel de constructie op, en schreef in 'De Rijnpost':
"De SP had Jan Breur, die de voorzitter van dienst was, ingefluisterd dat de partij op zich geen groot voorstander van megafusies was, maar het in dit geval toch nodig achtte. De partij is blij dat de nieuwe coöperatie vooral Veens wil blijven en zal zich inzetten om dat in de toekomst ook zo te houden."

U bent hier