h

Koopzondag (voorlopig) tegengehouden

23 december 2013

Koopzondag (voorlopig) tegengehouden

De koopzondag komt er voorlopig niet in Veenendaal. Een meerderheid van SP, CDA, SGP, VVD en ChristenUnie stemde tegen een voorstel dat was ingediend door Liberaal Veenendaal om 52 koopzondagen per jaar in te voeren.

Voor de SP is draagvlak onder ondernemers en winkelpersoneel - de mensen om wiens vrije dag het gaat - een cruciaal criterium om in te stemmen met de koopzondag. Aan dit criterium wordt niet voldaan; onder ondernemers is 48% tegen de koopzondag (tegenover 39% voor), onder winkelpersoneel is zelfs 65% tegen (tegenover 25% voor). Dit bleek uit het rapport van I&O research dat is opgesteld in opdracht van de gemeente.

De VVD is weliswaar voor invoering van de koopzondag, maar stemde toch tegen. De liberalen waren immers gebonden aan het coalitieakkoord dat zij gesloten hadden met ChristenUnie en SGP. Via een wijzigingsvoorstel probeerde VVD'er Ronald Veen de invoering nog over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen, zodat hij de koopzondag zou kunnen steunen.
Voor dit achterdeur-plannetje kreeg de VVD echter geen steun.

SP-fractievoorzitter Jan Breur: "Het coalitieakkoord is niet vastgesteld door de gemeenteraad; dus de inhoud ervan is enkel zaak van de coalitiepartijen. Er is voor een andere partij dan de VVD geen enkele reden om het wijzigingsvoorstel te steunen, en wij voelen ons niet geroepen om hen via deze achterdeur uit de brand te helpen."

VVD'er Veen kondigde aan dat de koopzondag nu een verkiezingsitem gaat worden.
De SP is er klaar voor...

Reactie toevoegen

U bent hier