h

Nieuws uit 2013

16 augustus 2013

Rapport SP: missers in de WMO

De uitvoering van de WMO in Veenendaal verloopt niet altijd vlekkeloos. Dit blijkt uit een rapport van de SP met voorbeelden waarin er gefaald wordt op regievoering, communicatie en bejegening. Ook in het beleid zelf zijn er de nodige fouten te ontdekken.

Lees verder
16 juli 2013

235 brieven voor Boogh

De brievenactie van Boogh heeft 235 reacties opgeleverd. De actie is gestart om de Haagse politiek via brieven bewust te maken van het belang van dagbesteding.

Lees verder
14 juli 2013

Lokaal Veenendaal verrast met tegenstem KADERNOTA

Niet alleen de oppositiepartijen hebben tegen de Kadernota gestemd. Tot verrassing en verbazing van vriend en vijand oordeelde ook coalitiepartij Lokaal Veenendaal dat het door het College geleverde plan onvoldoende was – en stemde tegen. Daarmee bleef de kleinst mogelijke meerderheid (ChristenUnie, VVD, SGP, goed voor 17 van de 33 zetels) over om de bezuinigingsplannen te accorderen.

Lees verder
14 juli 2013

KADERNOTA: Alternatieve bezuinigingen + motie SP

Bij de Kadernotabehandeling op 8 juli jongstleden diende de SP een alternatief in voor de door het College voorgestelde bezuiniging van 7 miljoen. De partij ontziet daarin zorg, minima, cultuur en sport. Daarnaast diende de partij een motie in waarin er namens de gemeenteraad zou worden uitgesproken dat verdere rijksbezuinigingen op of via de gemeenten onwenselijk is, omdat het nen erg moeilijk wordt gemaakt om een sluitende begroting te maken zonder de samenleving schade toe te brengen.

Lees verder
14 juli 2013

ALGEMENE BESCHOUWINGEN SP: Lofzang op (Veense) solidariteit

Op maandag 8 juli werd de Kadernota voor 2014 behandeld. Traditioneel is de Kadernotabehandeling het moment waarop politieke partijen hun Algemene Beschouwingen uitspreken. Bij de SP stonden deze in het teken van solidariteit.

Lees verder
14 juli 2013

SP: GEEN DRAAGVLAK, GEEN KOOPZONDAG

Op 1 juli vond er in de gemeenteraad een debat plaats over mogelijke invoering van de koopzondag. Dit, op initiatief van LiberaalVeenendaal, die de winkelopenstelling op 12 zondagen mogelijk wil maken. De SP zal echter niet instemmen met de invoering van koopzondagen, zolang er niet aangetoond is dat er voldoende draagvlak voor is onder winkeliers en hun personeel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier