h

Rapport SP: missers in de WMO

16 augustus 2013

Rapport SP: missers in de WMO

De uitvoering van de WMO in Veenendaal verloopt niet altijd vlekkeloos. Dit blijkt uit een rapport van de SP met voorbeelden waarin er gefaald wordt op regievoering, communicatie en bejegening. Ook in het beleid zelf zijn er de nodige fouten te ontdekken.

Het Model Veenendaal, waar de WMO onder valt, heeft als uitgangspunten 'stimuleren van eigen kracht', 'maatwerk', 'inwoner centraal', 'ondersteuning integraal op alle leefgebieden'. In het rapport wordt elk van deze uitgangspunten wel een keer onderuitgehaald. Mensen worden tegengewerkt, afhankelijk gemaakt, en staan zeker niet centraal.

Zo wordt gebruik van de regiotaxi naar dagbesteding afgestraft, omdat dit 'woon-werkverkeer' zou zijn. De regiotaxi mag alleen gebruikt worden voor sociale contacten – maar dat is precies wat dagbesteding is.
Als regisseur bij aanvragen voor rolstoelen of woningaanpassingen lijkt de WMO deze verantwoordelijkheid niet aan te kunnen.
Uit communicatie naar mensen met een hulpvraag blijkt soms weinig empathie.

De SP stelde het rapport op, op verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders. Aanleiding hiervoor waren schriftelijke vragen over de uitvoering van de WMO in de zaak van een ernstig gehandicapte peuter, aan wiens ouders noodzakelijke woningaanpassingen geweigerd werd. Het College wilde meer informatie over deze zaak, en andere zaken. Toen het verzamelen van deze informatie te lang duurde, concludeerde het College dat de SP een 'ongefundeerd negatief beeld' gaf. Deze conclusie zal nu moeten worden bijgesteld.

Het is niet gezegd dat de medewerkers van het WMO-loket er moedwillig 'een potje' van maken, benadrukt de SP. Voor de partij is er geen twijfel dat zij hard werken en hun best doen. Wel zijn er grote vraagtekens bij de aansturing van de medewerkers; hiervoor is het College verantwoordelijk. Ook vraagt de SP zich af of er een discrepantie bestaat tussen het beleid dat de gemeenteraad denkt te hebben vastgesteld en voor ogen heeft, en het beleid dat tot uitvoering wordt gebracht.

De SP beraadt zich nog over hoe om te gaan met de uitkomsten van het rapport. Vooralsnog wacht de partij eerst de reactie van het College af.

KLIK HIER VOOR HET RAPPORT

U bent hier