h

235 brieven voor Boogh

16 juli 2013

235 brieven voor Boogh

De brievenactie van Boogh heeft 235 reacties opgeleverd. De actie is gestart om de Haagse politiek via brieven bewust te maken van het belang van dagbesteding.

Boogh is de specialist op het gebied van begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren van mensen met hersenletsel, een lichamelijke handicap of chronische ziekte in Midden-Nederland. Een groot deel van de cliënten van Boogh maakt gebruik van dagbesteding.

In Den Haag staat de dagbesteding onder druk. Hoewel de plannen hieromtrent constant aan veranderingen onderhevig zijn, is een dramatische bezuiniging de constante factor. Te vrezen is dat cliënten sociaal geïsoleerd worden, medewerkers op straat komen te staan en mantelzorgers overbelast raken.

Cliënten, medewerkers, mantelzorgers en andere betrokkenen hebben de afgelopen weken op papier gezet waarom dagbesteding zo belangrijk voor hen is. De brievenactie is bedoeld om aan te tonen dat dagbesteding meer is dan recreatie. Het zorgt ervoor dat (mantel)zorg behapbaar blijft en mensen zoveel mogelijk zelfstandig blijven functioneren.

Van de ingezamelde brieven zijn er 125 afkomstig van Boogh Veenendaal, 47 uit Amersfoort en 63 uit Baarn. De brieven die in Utrecht zijn geschreven moeten nog bij het totaal worden opgeteld.

Hoe de verzamelde brieven worden aangeboden aan politiek Den Haag staat nog niet vast. Gezocht wordt naar een leuke, maar praktische manier. Hierover wordt nog overlegd.

U bent hier