h

SP: GEEN DRAAGVLAK, GEEN KOOPZONDAG

14 juli 2013

SP: GEEN DRAAGVLAK, GEEN KOOPZONDAG

Op 1 juli vond er in de gemeenteraad een debat plaats over mogelijke invoering van de koopzondag. Dit, op initiatief van LiberaalVeenendaal, die de winkelopenstelling op 12 zondagen mogelijk wil maken. De SP zal echter niet instemmen met de invoering van koopzondagen, zolang er niet aangetoond is dat er voldoende draagvlak voor is onder winkeliers en hun personeel.

LiberaalVeenendaal zei in het debat niemand te willen verplichten om open te gaan op zondag; enkel de vrijheid te bieden om open te KUNNEN gaan. SP-fractievoorzitter Jan Breur plaatste kanttekeningen bij deze vrijheid: “Beslist de winkelier of hij opengaat? Of doet de franchisegever dat? Of de pandeigenaar?”

Ook de economische voordelen die men ziet, slikte Breur niet voor zoete koek: “De variabele lasten gaan omhoog. Je hebt personeelskosten, verwarmingskosten, electronica van muziek, licht en kassa. Het is maar de vraag of er voldoende rendement uit die openstelling op zondag kan worden gehaald.”

Ook voor het personeel stipte Breur een aantal nadelen van de zondagopenstelling aan. “Zondag is traditioneel de dag waarop bijna iedereen vrij is. Dat schept mogelijkheden om vrienden of familie te bezoeken. Als die standaard vrije dag vervalt, wordt het wel erg moeilijk om in groepsverband een afspraak te maken.”
Voorafgaand aan de raadsvergadering vroeg Roodkapje al aandacht voor dit punt. Zij wil op zondag Oma bezoeken, maar kan dit niet als zij dan in de winkel moet werken.

De zondagopenstelling van winkels heeft ook negatieve gevolgen voor de 'employability' van personeel dat – om wat voor reden dan ook – niet op zondag wensen te werken. Ze zijn minder aantrekkelijk voor werkgevers. Tijdelijke contracten zullen waarschijnlijk niet worden verlengd; elders zullen ze niet aan de bak komen.

Voor de SP is het een vereiste dat de mensen waarover besloten wordt, winkeliers en personeel, eerst worden gehoord. Zolang er geen degelijk onderzoek naar hun mening is geweest, zal de SP tegen invoering van de koopzondag stemmen.
Dat onderzoek komt er nu; de VVD – die niet wilde kiezen tussen idealen en coalitietrouw – stelde het onderzoek als tussenoplossing voor. Behalve VVD en SP stemden ook ChristenUnie, SGP en Lokaal Veenendaal voor het onderzoek.

U bent hier