h

KADERNOTA: Alternatieve bezuinigingen + motie SP

14 juli 2013

KADERNOTA: Alternatieve bezuinigingen + motie SP

Bij de Kadernotabehandeling op 8 juli jongstleden diende de SP een alternatief in voor de door het College voorgestelde bezuiniging van 7 miljoen. De partij ontziet daarin zorg, minima, cultuur en sport. Daarnaast diende de partij een motie in waarin er namens de gemeenteraad zou worden uitgesproken dat verdere rijksbezuinigingen op of via de gemeenten onwenselijk is, omdat het nen erg moeilijk wordt gemaakt om een sluitende begroting te maken zonder de samenleving schade toe te brengen.

Noch voor het bezuinigingsalternatief, noch voor de motie, vond de steun bij andere partijen.

Behalve de SP kwamen PvdA en GroenLinks ook (gezamenlijk) met een alternatief bezuinigingsplan dat minder ver ging dan het SP-plan. Toen het plan van de SP werd weggestemd, steunde de partij dit plan als 'next best'; maar ook hiervoor was geen meerderheid. Evenmin was er een meerderheid voor het plan van Lokaal Veenendaal die de bezuinigingen gedeeltelijk wilde veranderen.

Kleine wijzigingen op het bezuinigingsplan wilden incidenteel wel worden aangenomen. Voor de SP echter onvoldoende om uiteindelijk voor het totaalplan (de Kadernota) te stemmen.

Het alternatieve bezuinigingsplan van de SP is integraal na te lezen op:
/weblog/2013/07/14/bezuinigen-volgens-de-sp/

De motie van de SP is integraal na te lezen op:
/weblog/2013/07/14/motie-van-de-fractie-van-sp/

U bent hier