h

ALGEMENE BESCHOUWINGEN SP: Lofzang op (Veense) solidariteit

14 juli 2013

ALGEMENE BESCHOUWINGEN SP: Lofzang op (Veense) solidariteit

Op maandag 8 juli werd de Kadernota voor 2014 behandeld. Traditioneel is de Kadernotabehandeling het moment waarop politieke partijen hun Algemene Beschouwingen uitspreken. Bij de SP stonden deze in het teken van solidariteit.

Fractievoorzitter Jan Breur viel met de deur in huis, en benoemde allerlei voorbeelden van solidariteit in Veenendaal. De actie voor WarChild, de Huurmanifestatie, de oprichting van de Voedselbank, de brievenactie van Boogh Activiteiten, een handtekeningenactie voor de thuiszorg.

Daarna benadrukte hij dat solidariteit een basisvoorwaarde voor het leven is. De overheid dient als organisator van de solidariteit op het moment dat het collectief te groot is om deze op particulier niveau te bieden.
Noch het kabinet, noch het College van Burgemeester en Wethouders geven blijk ervan te doordrongen te zijn van het nut van solidariteit en de rol die de overheid daarin heeft. De wijze waarop het College invulling geeft aan de bezuinigingen, zijn voor de SP onaanvaardbaar.

Breur wees op het alternatieve bezuinigingsplan dat de SP die avond zou indienen: “Ook wij hebben ruim 7 miljoen gegenereerd. Op een manier waarop er wel geld over blijft voor zorg, sport, en al dat andere belangrijke. Nog steeds niet leuk; maar zo goed en zo kwaad als het gaat zorgen we dat solidariteit staat.”

Tenslotte gaf Breur aan dat de te nemen besluiten niet makkelijk zijn, en wenste iedereen daarin veel wijsheid toe. Hij sloot af met de (aan Star Wars ontleende) 'religieneutrale zegenwens': “May the force be with us all.”

De Algemene Beschouwingen van de SP zijn integraal na te lezen op:
/weblog/2013/07/12/algemene-beschouwingen-sp-veenendaal-2013/

U bent hier